Dokument

MKB i sammandrag, femårsöversikt

2015-03-24 09:00 CET MKB Fastighets AB

Akademiska Hus bokslutskommuniké 2014

2015-02-11 17:00 CET Akademiska Hus

Klimatbokslut 2014 Toyota Sweden

2014-12-17 13:44 CET Toyota Sweden AB Klimatbokslutet ger en inblick i Toyotas svenska engagemang på klimatområdet.

Apotek Hjärtats Bokslutskommuniké 2013

2014-03-05 08:00 CET Apotek Hjärtat Apotek Hjärtats bokslutskommuniké för 2013: Nettoomsättningen för helåret med Vårdapoteket konsoliderat uppgick till 9 133 (8 999) MSEK, en ökning med 1,5 procent. Resultatet (EBITDA) på helår med Vårdapoteket konsoliderat uppgick till 458 (416) MSEK före poster av engångskaraktär. Resultat (EBITA) på helår med Vårdapoteket konsoliderat uppgick till 363 (330) MSEK före poster av engångskaraktär.

Akademiska Hus bokslutsrapport 2013

2014-02-11 16:31 CET Akademiska Hus

Bokslutsrapport 2013

2014-01-27 17:51 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns bokslutsrapport 2013

Apotek Hjärtats årsbokslut 2012

2013-03-05 08:00 CET Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat presenterar årsbokslut för 2012. • Nettoomsättningen blev 7 026 (7 175) MSEK • Resultatet före avskrivningar av goodwill (EBITA) uppgick till 244 (183) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 163 (114) MSEK

Akademiska Hus bokslutsrapport 2012

2013-02-12 16:30 CET Akademiska Hus

Bokslutskommuniké för 2012

2013-01-31 21:15 CET Samhall I en besvärlig konjunktur då arbetslösheten steg i hela landet erbjöd Samhall drygt 6 000 nya medarbetare arbete eller praktik under 2012, en ökning med 20% jämfört med 2011.

Energibolaget i Sverige AB - Bokslut 2010/2011

2012-07-04 11:37 CEST Energibolaget i Sverige AB Energibolaget i Sverige AB - Bokslut 2010/2011 (svenska)