Pressmeddelanden

Rullande taxering innebär nya tider för Norstedts Skatt

2013-06-17 09:10 CEST Norstedts Juridik Marknadens ledande skatte- och deklarationsprogram, Norstedts Skatt, går in i en ny tid. I samband med införandet av Skatteförfarandelagen så införs rullande taxering i programmet. Det innebär att det blir aktuellt att deklarera under hela året med fem olika inlämningstidpunkter.

2013-05-20 14:47 CEST Norstedts Juridik Wolters Kluwer announced today (May 20, 2013) that it has acquired Prosoft Tecnologia S.A., a leading provider of tax and accounting software based in Sao Paolo, Brazil. The acquisition aligns with Wolters Kluwer’s strategy to expand its leading, high growth positions.

Bokslutskommuniké för 2012, Starkt Fiberdata

2013-05-03 18:57 CEST Fiberdata AB Fiberdata redovisar ett rörelseresultat (EBITA) på 2,985 MSEK för 2012. Erhåller AAA rating.

2013-04-29 16:34 CEST Umeå kommun Kommunfullmäktige har godkänt Umeå kommuns årsresultat för 2012 samt även årsredovisning, koncernredovisning och revisonsberättelse för fjolåret. I ett annat beslut har resultatet för 2012, som blev 111,2 milj kr, fördelats till bland annat fastighetsunderhåll, lärarlöner och förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen.

2013-03-26 10:48 CET Stockholmsmässan 2012 års resultat för Nordens största mäss- och kongressanläggning påverkades av den osäkra svenska ekonomin med vikande intäkter som följd. Tack vare ett kraftfullt besparingsprogram lyckades Stockholmsmässan dock nå ett resultat efter skatt på 15,7 Mkr.

Positivt ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

2013-02-27 13:05 CET Tyresö kommun Tyresö kommuns bokslut visar för sextonde året i rad positivt resultat. Resultatet för kommunens ordinarie verksamhet år 2012 blev 25 miljoner kronor. Det redovisade resultatet som inkluderar intäkter av engångskaraktär uppgår till hela 108 miljoner kronor. Årets investeringar uppgick till 329 miljoner kronor, vilket är det högsta beloppet i kommunens historia.

2013-02-25 11:30 CET Alvesta kommun Plusresultat men underskott i verksamheten. 2012 var ett exceptionellt år med stora s.k. jämförelsestörande poster. Alvesta kommun fick ett resultat vid avstämning av balanskravet på -6,0 mkr. Sista raden på resultaträkningen visar +82,2 mkr vilket beror på tre större jämförelsestörande poster.Alvesta stärker på så sätt sin ekonomi genom att det egna kapitalet ökar med resultatet 82 mkr.

3 av 4 nystartade aktiebolag väljer bort revisor!

2013-02-21 08:00 CET UC AB Den 1 november 2010 slopades kravet på revisor för mindre aktiebolag. Utformningen av regelverket innebär att 7 av 10 aktiebolag inte behöver använda sig av revisor. UC kan idag, tack vare sin omfattande och unika informationsdatabas, presentera en första analys av vad de nya reglerna har fört med sig för konsekvenser.

2013-02-20 13:00 CET Lidköpings kommun Det ekonomiska resultatet för Lidköpings kommun 2012 är nu klart. Verksamhetens resultat är positivt och nämndernas genererar överskott på cirka 10 miljoner kronor (mnkr). Fyra nämnder har mindre underskott medan övriga nämnder har överskott.

2013-02-20 09:35 CET Alvesta kommun Alvesta kommun bjuder in till pressträff med anledning av det preliminära bokslutet för 2012.