Pressmeddelanden

Låga nätavgifter och få elavbrott i elnätet visar Mälarenergi Elnät ABs starka resultat för 2015

Låga nätavgifter och få elavbrott i elnätet visar Mälarenergi Elnät ABs starka resultat för 2015

2016-02-12 09:00 CET
Nettoomsättning uppgick till 509 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för ver...

Bredband2 redovisar återigen det bästa året hittills

2016-02-11 07:00 CET
År 2015 kännetecknades av lönsam volymtillväxt på både privat- och företagsmarknaden. Å...

Norstedts Förlagsgrupp vänder storförlust till mångmiljonvinst

Norstedts Förlagsgrupp vänder storförlust till mångmiljonvinst

2016-02-10 16:55 CET
Norstedts Förlagsgrupp (Norstedts och Rabén & Sjögren) har vänt från förlust på -32 mil...

Åter positivt resultat för Växjö – nu väntar tuffare år

2016-02-08 08:00 CET
Växjö kommuns preliminära bokslut för 2015 visar ett positivt resultat på 97 miljoner k...

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 AXFOOD AB (PUBL)

2016-02-05 09:39 CET
Sammanfattning av fjärde kvartalet 2015

Trots utmanande förutsättningar redovisar Mälarenergi ett bra resultat för 2015

Trots utmanande förutsättningar redovisar Mälarenergi ett bra resultat för 2015

2016-02-04 10:12 CET
Mälarenergis nettoomsättning 2015 uppgick till 2 688 miljoner kronor och resultat efter...

STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

2016-02-04 07:00 CET
- Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 14 447 mkr (13 869) och rörelseres...

Här är Sveriges bästa jobbskapare

Här är Sveriges bästa jobbskapare

2016-02-03 08:50 CET
14 företag i Sverige har mer än fördubblat sin personalstyrka under ett års tid. När Cr...

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 4 februari med presentation av Skanskas bokslutskommuniké

2016-01-28 10:26 CET
Torsdagen den 4 februari kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för 2015. Med anledni...

Plusresultat för gymnasie- och vuxenutbildningen trots underskott inom gymnasieskolan

2016-01-27 12:18 CET
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på 4,6 miljoner kronor fö...