Pressmeddelanden

​Bokslut 2014

2015-03-11 10:00 CET
Förslag till bokslut för Nyköpings kommun är nu på väg fram till kommunfullmäktige för ...

​TRAVEAS AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

​TRAVEAS AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

2015-03-05 09:27 CET
2014 blev ännu ett starkt år av tillväxt. Våra intäkter växte till 16,2 mkr eller med 3...

+8,5 mkr i resultat för Trosa kommun 2014 enligt preliminärt bokslut!

2015-02-25 10:16 CET
”Ordning och reda i ekonomin är en grundbult för hur vi leder Trosa kommun” säger kommu...

Mälarenergi Elnät AB uppvisar hög effektivitet och hög tillgänglighet för kunderna

Mälarenergi Elnät AB uppvisar hög effektivitet och hög tillgänglighet för kunderna

2015-02-18 09:59 CET
Mälarenergi Elnät AB redovisar ett starkt resultat för verksamhetsåret 2014. Resultatet...

Positivt ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

Positivt ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

2015-02-18 09:30 CET
Tyresö kommuns bokslut visar för artonde året i rad positivt resultat. Resultatet för k...

Nyckeltal från Telenor Sveriges bokslut 2014

Nyckeltal från Telenor Sveriges bokslut 2014

2015-02-11 13:29 CET
Telenor Sverige AB presenterade idag nyckeltal för det fjärde kvartalet och för helåret...

Rekordresultat för Liseberg 2014

2015-02-11 08:00 CET
Ett Kaninland 2013 och en berg- och dalbana i världsklass 2014 gav maximal utdelning fö...

Starkt bokslut 2014 för Linköpings kommun

2015-02-05 13:23 CET
Linköpings kommuns ekonomi är stabil och de flesta nämnderna har hållit sina budgetar u...

Mälarenergi redovisar ett bra resultat för ett varmt och händelserikt 2014

Mälarenergi redovisar ett bra resultat för ett varmt och händelserikt 2014

2015-02-04 10:44 CET
Mälarenergis nettoomsättning 2014 uppgick till 2 753 miljoner kronor och resultat efter...

Preliminärt bokslut föranleder genomlysning av hälso- och sjukvården

2015-02-02 13:06 CET
Vid landstingsstyrelsens arbetsutskotts (AU) sammanträde den 2 februari presenterades d...