Pressmeddelanden

Uno Telefoni visar fortsatt hög tillväxt och fördubblat resultat

2013-11-19 08:04 CET Uno Telefoni Uno Telefoni redovisar ett bokslut för föregående räkenskapsår (2012-07 – 2013-06) där nettoomsättningen uppgår till 36,74 Msek (25,64 Msek) vilket är en tillväxt på 43%. Under året har avtalen gällande fast telefoni överlåtits till systerbolaget Uno Trafik vilket påverkar omsättningen negativt med 5,41 Msek.

Vidareutveckling av Norstedts Juridiks system för uppdragshantering

2013-11-01 08:11 CET Norstedts Juridik

Stöd för K3-regelverket i Norstedts Bokslut

2013-10-01 09:42 CEST Norstedts Juridik Nu kommer K3. Det nya, obligatoriska regelverket för alla stora företags koncern- och årsredovisningar. Marknadens ledande bokslutsprogram, Norstedts Bokslut, finns redan nu i en ny version med fullt stöd för dessa stora och viktiga förändringar.

Fristående grundskolor mår betydligt bättre än fristående gymnasier

2013-09-07 09:00 CEST UC AB UC har fortsatt sin granskning av fristående skolor och granskar nu de huvudmän, aktiebolag, som driver fristående grundskolor i Sverige läsåret 2012/13. Resultatet av analysen ger en bild av en välmående bransch. En situation som är som natt och dag jämfört med de fristående gymnasieskolorna.

Allabolag.se satte historiskt besöksrekord

2013-09-04 13:40 CEST UC AB Antalet unika besökare på www.allabolag.se uppgick till drygt 458 104 och innebar ett historiskt besöksrekord för tjänsten. allabolag.se, webb och mobil, ökade antalet unika besökare med nästan 37 % under vecka 35 2013 jämfört med samma vecka 2012.

Privata gymnasieskolor - en bransch under press

2013-08-22 11:00 CEST UC AB UC har gjort en ny studie över de huvudmän, aktiebolag, som har Skolinspektionens tillstånd att driva fristående gymnasieskolor i Sverige läsåret 2012/13. Totalt är det 186 stycken företag. 130 stycken av dessa företag har registrerat bokslut och UC har använt det av UC senaste registrerade bokslutet. Resultatet av analysen är en dyster läsning och ger en bild av en bransch under press.

Caroline Spets ny VD för UC allabolag AB

2013-08-09 10:21 CEST UC AB I augusti började Caroline Spets som ny vd för UC allabolag AB. Caroline har lång erfarenhet och kommer senast som vd för Svenska Nyhetsbrev AB. allabolag.se är Sveriges mest populära söktjänst för information om Sveriges bolag. På allabolag.se presenteras alltid den senast uppgifterna om företagens omsättning, årsresultat, bransch och styrelse. UC allabolag AB är ett helägt dotterbolag till UC.

Rullande taxering innebär nya tider för Norstedts Skatt

2013-06-17 09:10 CEST Norstedts Juridik Marknadens ledande skatte- och deklarationsprogram, Norstedts Skatt, går in i en ny tid. I samband med införandet av Skatteförfarandelagen så införs rullande taxering i programmet. Det innebär att det blir aktuellt att deklarera under hela året med fem olika inlämningstidpunkter.

2013-05-20 14:47 CEST Norstedts Juridik Wolters Kluwer announced today (May 20, 2013) that it has acquired Prosoft Tecnologia S.A., a leading provider of tax and accounting software based in Sao Paolo, Brazil. The acquisition aligns with Wolters Kluwer’s strategy to expand its leading, high growth positions.

Bokslutskommuniké för 2012, Starkt Fiberdata

2013-05-03 18:57 CEST Fiberdata AB Fiberdata redovisar ett rörelseresultat (EBITA) på 2,985 MSEK för 2012. Erhåller AAA rating.