Pressmeddelanden

Finansförbundet kräver Nordea på en förklaring till fördubblingen av sparprogrammet

2014-01-29 16:41 CET Finansförbundet Nordea har beslutat att fördubbla sitt sparprogram till drygt 8 miljarder kronor samtidigt som utdelningen till aktieägarna blir 15 miljarder kronor. Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius kräver Nordea på en förklaring till fördubblingen av sparprogrammet.

Väsbys bokslut visar stabilt resultat - med spadtag för 600 bostäder, skolsatsning och hållbarhet

2014-01-27 17:51 CET Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns bokslut 2013 visar ett positivt resultat på 59,9 mkr, motsvarande 3,3 %, trots den rådande ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Resultatet är en stabil grund för utmaningar i skola, tillväxt och hållbar utveckling. Kommunens befolkning under 2013 ökade med 721 invånare eller 1,8%. Befolkningsökningen håller i sig och Väsby växer i något högre takt än hela Stockholmsregionen.

Norstedts Juridik och SRF i samarbete ger Skattedagar i nytt format

2013-11-29 11:26 CET Norstedts Juridik Norstedts Skattedagar hålls varje höst/vinter över hela landet. Trots att man täcker upp många orter är det ändå många som inte har möjlighet att delta. Därför lanseras nu Skattedag E-kurs tillsammans med SRF.

Uno Telefoni visar fortsatt hög tillväxt och fördubblat resultat

2013-11-19 08:04 CET Uno Telefoni Uno Telefoni redovisar ett bokslut för föregående räkenskapsår (2012-07 – 2013-06) där nettoomsättningen uppgår till 36,74 Msek (25,64 Msek) vilket är en tillväxt på 43%. Under året har avtalen gällande fast telefoni överlåtits till systerbolaget Uno Trafik vilket påverkar omsättningen negativt med 5,41 Msek.

Vidareutveckling av Norstedts Juridiks system för uppdragshantering

2013-11-01 08:11 CET Norstedts Juridik

Stöd för K3-regelverket i Norstedts Bokslut

2013-10-01 09:42 CEST Norstedts Juridik Nu kommer K3. Det nya, obligatoriska regelverket för alla stora företags koncern- och årsredovisningar. Marknadens ledande bokslutsprogram, Norstedts Bokslut, finns redan nu i en ny version med fullt stöd för dessa stora och viktiga förändringar.

Fristående grundskolor mår betydligt bättre än fristående gymnasier

2013-09-07 09:00 CEST UC AB UC har fortsatt sin granskning av fristående skolor och granskar nu de huvudmän, aktiebolag, som driver fristående grundskolor i Sverige läsåret 2012/13. Resultatet av analysen ger en bild av en välmående bransch. En situation som är som natt och dag jämfört med de fristående gymnasieskolorna.

Allabolag.se satte historiskt besöksrekord

2013-09-04 13:40 CEST UC AB Antalet unika besökare på www.allabolag.se uppgick till drygt 458 104 och innebar ett historiskt besöksrekord för tjänsten. allabolag.se, webb och mobil, ökade antalet unika besökare med nästan 37 % under vecka 35 2013 jämfört med samma vecka 2012.

Privata gymnasieskolor - en bransch under press

2013-08-22 11:00 CEST UC AB UC har gjort en ny studie över de huvudmän, aktiebolag, som har Skolinspektionens tillstånd att driva fristående gymnasieskolor i Sverige läsåret 2012/13. Totalt är det 186 stycken företag. 130 stycken av dessa företag har registrerat bokslut och UC har använt det av UC senaste registrerade bokslutet. Resultatet av analysen är en dyster läsning och ger en bild av en bransch under press.

Caroline Spets ny VD för UC allabolag AB

2013-08-09 10:21 CEST UC AB I augusti började Caroline Spets som ny vd för UC allabolag AB. Caroline har lång erfarenhet och kommer senast som vd för Svenska Nyhetsbrev AB. allabolag.se är Sveriges mest populära söktjänst för information om Sveriges bolag. På allabolag.se presenteras alltid den senast uppgifterna om företagens omsättning, årsresultat, bransch och styrelse. UC allabolag AB är ett helägt dotterbolag till UC.