Pressmeddelanden

2012-11-09 14:08 CET RANSGAARD AB Vi önskar Er välkomna till vår nya hemsida och är tacksamma för Er feedback. Vi kommer inför december bjuda in på lite mindre events, vilka ni finner på hemsidan. http://www.ransgaard.se Välkomna RANSGAARD AB

Sund Affärsbyrås kontor i Uppsala expanderar

2012-10-29 12:03 CET Sund Affärsbyrå Sedan starten i januari 2012 har kontoret i Uppsala inlett tjugofem nya kundsamarbeten. Kundtillströmningen har lett till att man nu anställer fler redovisningskonsulter.

2012-09-19 06:01 CEST Norstedts Juridik Norstedts Juridik fasar ut Norstedts Klient till förmån för Norstedts Byrå. Ett komplett verksamhetssystem för redovisnings- och revisionsbyråer som strukturerar, effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet.

2012-08-16 08:00 CEST Bolagsverket Bolagsverket har fått in flera årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare och antalet förseningsavgifter har ökat med nästan 10 procent i år jämfört med året innan. Två av tre nyregistrerade aktiebolag väljer bort revisorn. Det är Bolagsverkets erfarenheter hittills av reformen kring frivillig revision, där små aktiebolag kan välja att inte ha revisor.

2012-08-01 15:00 CEST Dalakraft Koncernen Dalakraft redovisar ett halvårsbokslut där rörelseresultatet uppgår till 10,9 Mkr vilket är 2,7 Mkr bättre än budget.

2012-07-04 11:43 CEST Energibolaget i Sverige AB Energibolaget i Sverige AB (EBS) nära på dubblerar sitt resultat jämfört med föregående år.

2012-06-19 11:50 CEST Norstedts Juridik Norstedts Juridik och Företagsplatsen har ingått ett partnerskapsavtal med avsikt att utveckla Norstedts Företagsplats. En kundportal där man på ett säkert och modernt sätt kan ta del av all information om bokslut och skatt som produceras i programvaror från Norstedts Juridik.

2012-05-16 09:00 CEST Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat presenterar bokslutskommentar för helåret 2011 och nyckeltal för 2012 års första kvartal. Sett till rörelseresultatet före avskrivningar uppvisar Apotek Hjärtat en stark förbättring, från pro forma 98 MSEK 2010 till 246 MSEK 2011. Året avslutades med ett fjärde kvartal som var det bästa sedan starten. Den positiva trenden har fortsatt under första kvartalet 2012.

2012-05-07 13:30 CEST ServiceFinder Tjänsteförmedlaren ServiceFinder har offentliggjort sitt bokslut för 2011. Av siffrorna framgår att företaget fortsätter sin starka tillväxt. Omsättningen har ökat med 117 procent, och även Q1 för 2012 visar på ServiceFinders förmåga att fortsätta ta andelar på den nya marknaden för tjänsteförmedling.

2012-04-30 10:15 CEST Bluegarden AB Trots negativa konjunkturer upplevde löne- och HR-leverantören Multidata-Bluegarden god tillväxt under 2011. Detta berodde på ökad efterfrågan på outsourcing av löneadministration samt andra HR-tjänster.