Pressmeddelanden

Plusresultat för gymnasie- och vuxenutbildningen

2015-01-28 16:07 CET
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde ett överskott på 14,7 miljoner kronor unde...

Pressmeddelande: Planenligt överskott i bokslutet

2015-01-28 13:00 CET
​Det preliminära bokslutet för Örebro läns landsting 2014 pekar på ett överskott på 246...

The Amazing Society fördubblar omsättningen och växer med 75%

The Amazing Society fördubblar omsättningen och växer med 75%

2015-01-05 09:30 CET
The Amazing Society har haft ett mycket bra 2014. Byrån som har en samlad kompetens ino...

Bokslutskommuniké PPS AB 2013-2014

Bokslutskommuniké PPS AB 2013-2014

2014-12-16 14:34 CET
Under en längre tid har vi fått frågor från olika håll gällande PPS ABs ekonomi och där...

Svårt för företagare att ha tillräcklig kunskap om bokslut!

2014-11-18 10:18 CET
Kvaliteten på inlämnade bokslut har försämrats. Det konstaterar UC i sin senaste rappor...

Påpekande om väntat överskott i Sävar

2014-11-04 15:26 CET
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort ett påpekande om kommunens ekonomiska regelver...

Trosa kommun presenterar ett delårsbokslut i balans med prognos för ett positivt helår

2014-10-22 10:04 CEST
Delårsbokslutet för 2014 visar på en ekonomi i balans, men efter ett antal år av rekord...

Largestcompanies visar upp all nordisk bokslutsinformation

Largestcompanies visar upp all nordisk bokslutsinformation

2014-09-25 12:17 CEST
Nu är all bokslutsinformation från 200 000 nordiska företag tillgänglig kostnadsfritt f...

Berättelsen om cykelstaden Umeå

Berättelsen om cykelstaden Umeå

2014-06-16 15:18 CEST
Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt...

Topplistor och branschvinnare i fokus på förnyad webbtjänst

Topplistor och branschvinnare i fokus på förnyad webbtjänst

2014-04-23 09:09 CEST
Largestcompanies lanserar i dag en modern webbtjänst med fokus på nordiska branschvinna...