Pressmeddelanden

3 av 4 nystartade aktiebolag väljer bort revisor!

2013-02-21 08:00 CET UC AB Den 1 november 2010 slopades kravet på revisor för mindre aktiebolag. Utformningen av regelverket innebär att 7 av 10 aktiebolag inte behöver använda sig av revisor. UC kan idag, tack vare sin omfattande och unika informationsdatabas, presentera en första analys av vad de nya reglerna har fört med sig för konsekvenser.

2013-02-20 13:00 CET Lidköpings kommun Det ekonomiska resultatet för Lidköpings kommun 2012 är nu klart. Verksamhetens resultat är positivt och nämndernas genererar överskott på cirka 10 miljoner kronor (mnkr). Fyra nämnder har mindre underskott medan övriga nämnder har överskott.

2013-02-20 09:35 CET Alvesta kommun Alvesta kommun bjuder in till pressträff med anledning av det preliminära bokslutet för 2012.

2013-01-31 21:28 CET Samhall I en besvärlig konjunktur då arbetslösheten steg i hela landet erbjöd Samhall drygt 6 000 nya medarbetare arbete eller praktik under 2012, en ökning med 20% jämfört med 2011.

2013-01-31 16:05 CET Umeå kommun Sävar kommundel redovisar ett överskott för 2012 på 1,45 milj kr. I övrigt präglades året bland annat av rekordnoteringar för både bibliotek och simhall.

2013-01-25 13:28 CET NCC AB Onsdagen den 30 januari offentliggörs NCC:s bokslut för räkenskapsåret 2012. Rapporten sänds ut via fax och e-post samt finns på NCC:s webbplats, www.ncc.se/ir, kl. 08.00.

Positivt bokslut för Näringslivsbolaget i Sundsvall

2013-01-24 15:50 CET Sundsvalls kommun Näringslivsbolaget i Sundsvall redovisar ett betydligt bättre resultat för 2012 än förväntat. Det visar det preliminära bokslutet som idag presenterades för bolagets styrelse. Näringslivsbolaget gör ett plusresultat på 76 000 kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Det är nästan 400 000 kronor bättre än vad de senaste prognoserna visade i höstas.

2012-11-09 14:08 CET RANSGAARD AB Vi önskar Er välkomna till vår nya hemsida och är tacksamma för Er feedback. Vi kommer inför december bjuda in på lite mindre events, vilka ni finner på hemsidan. http://www.ransgaard.se Välkomna RANSGAARD AB

Sund Affärsbyrås kontor i Uppsala expanderar

2012-10-29 12:03 CET Sund Affärsbyrå Sedan starten i januari 2012 har kontoret i Uppsala inlett tjugofem nya kundsamarbeten. Kundtillströmningen har lett till att man nu anställer fler redovisningskonsulter.

2012-09-19 06:01 CEST Wolters Kluwer Norstedts Juridik fasar ut Norstedts Klient till förmån för Norstedts Byrå. Ett komplett verksamhetssystem för redovisnings- och revisionsbyråer som strukturerar, effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet.