Pressmeddelanden

Ny prognoshantering med MiagorSuite

2012-04-18 10:26 CEST
Miagor Suite effektiviserar bokslutsarbetet och rapporteringsprocessen samt efterföljan...

AFA Försäkring – Bokslutskommuniké

2012-03-30 09:00 CEST
Till följd av den finansiella oron i euroområdet och USA var 2011 ett ogynnsamt år för ...

Öresundskrafts resultat 2011: ett strategiskt mål har nåtts

Öresundskrafts resultat 2011: ett strategiskt mål har nåtts

2012-03-19 08:20 CET
Förbättrat resultat, ökade investeringar och fler nöjda kunder. "Vi har genomfört den s...

Stabil utveckling för Sparbanken Nord

Stabil utveckling för Sparbanken Nord

2012-03-14 13:02 CET
Sparbanken Nord har under 2011 stärkt sin profil som regionens egen bank i de tio av No...

Stabilt resultat för Färs & Frosta Sparbank

2012-03-12 10:31 CET
Färs & Frosta Sparbank fortsätter att vara en sund och stark bank som prioriterar att f...

Bokslut 2011 och förslag till kompletteringsbudget 2012

2012-03-07 14:56 CET
Fortsatt omfattande investeringar - en del av överskotten från 2011 förs över till 2012

Bokslut 2011: Ett framgångsrikt första år för Sparbanken Öresund

2012-03-07 10:30 CET
Sparbanken Öresund-koncernens operativa rörelseresultat för 2011 uppgick till cirka 210...

Sten Nordin: Bokslut 2011 för Stockholm visar starka finanser trots finanskris

Sten Nordin: Bokslut 2011 för Stockholm visar starka finanser trots finanskris

2012-03-06 06:10 CET
Stockholms Stads bokslut för 2011 visar att stockholmarna under 2011 betalade in närmar...

Helsingborgs stads bokslut för 2011

2012-02-29 16:37 CET
Bokslutet för Helsingborgs stad 2011 redovisar ett underskott på minus 89 miljoner kron...

Sten Nordin: Stadens ekonomi fortsatt god

Sten Nordin: Stadens ekonomi fortsatt god

2012-02-17 06:24 CET
Nu summeras Stockholms stads nämnders bokslut. Finansborgarrådet Sten Nordin konstatera...