Pressmeddelanden

2013-01-31 16:05 CET Umeå kommun Sävar kommundel redovisar ett överskott för 2012 på 1,45 milj kr. I övrigt präglades året bland annat av rekordnoteringar för både bibliotek och simhall.

2013-01-25 13:28 CET NCC AB Onsdagen den 30 januari offentliggörs NCC:s bokslut för räkenskapsåret 2012. Rapporten sänds ut via fax och e-post samt finns på NCC:s webbplats, www.ncc.se/ir, kl. 08.00.

Positivt bokslut för Näringslivsbolaget i Sundsvall

2013-01-24 15:50 CET Sundsvalls kommun Näringslivsbolaget i Sundsvall redovisar ett betydligt bättre resultat för 2012 än förväntat. Det visar det preliminära bokslutet som idag presenterades för bolagets styrelse. Näringslivsbolaget gör ett plusresultat på 76 000 kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Det är nästan 400 000 kronor bättre än vad de senaste prognoserna visade i höstas.

2012-11-09 14:08 CET RANSGAARD AB Vi önskar Er välkomna till vår nya hemsida och är tacksamma för Er feedback. Vi kommer inför december bjuda in på lite mindre events, vilka ni finner på hemsidan. http://www.ransgaard.se Välkomna RANSGAARD AB

Sund Affärsbyrås kontor i Uppsala expanderar

2012-10-29 12:03 CET Sund Affärsbyrå Sedan starten i januari 2012 har kontoret i Uppsala inlett tjugofem nya kundsamarbeten. Kundtillströmningen har lett till att man nu anställer fler redovisningskonsulter.

2012-09-19 06:01 CEST Norstedts Juridik Norstedts Juridik fasar ut Norstedts Klient till förmån för Norstedts Byrå. Ett komplett verksamhetssystem för redovisnings- och revisionsbyråer som strukturerar, effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet.

2012-08-16 08:00 CEST Bolagsverket Bolagsverket har fått in flera årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare och antalet förseningsavgifter har ökat med nästan 10 procent i år jämfört med året innan. Två av tre nyregistrerade aktiebolag väljer bort revisorn. Det är Bolagsverkets erfarenheter hittills av reformen kring frivillig revision, där små aktiebolag kan välja att inte ha revisor.

2012-08-01 15:00 CEST Dalakraft Koncernen Dalakraft redovisar ett halvårsbokslut där rörelseresultatet uppgår till 10,9 Mkr vilket är 2,7 Mkr bättre än budget.

2012-07-04 11:43 CEST Energibolaget i Sverige AB Energibolaget i Sverige AB (EBS) nära på dubblerar sitt resultat jämfört med föregående år.

2012-06-19 11:50 CEST Norstedts Juridik Norstedts Juridik och Företagsplatsen har ingått ett partnerskapsavtal med avsikt att utveckla Norstedts Företagsplats. En kundportal där man på ett säkert och modernt sätt kan ta del av all information om bokslut och skatt som produceras i programvaror från Norstedts Juridik.