Pressmeddelanden

Påpekande om väntat överskott i Sävar

2014-11-04 15:26 CET
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort ett påpekande om kommunens ekonomiska regelver...

Trosa kommun presenterar ett delårsbokslut i balans med prognos för ett positivt helår

2014-10-22 10:04 CEST
Delårsbokslutet för 2014 visar på en ekonomi i balans, men efter ett antal år av rekord...

Largestcompanies visar upp all nordisk bokslutsinformation

Largestcompanies visar upp all nordisk bokslutsinformation

2014-09-25 12:17 CEST
Nu är all bokslutsinformation från 200 000 nordiska företag tillgänglig kostnadsfritt f...

Berättelsen om cykelstaden Umeå

Berättelsen om cykelstaden Umeå

2014-06-16 15:18 CEST
Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt...

Topplistor och branschvinnare i fokus på förnyad webbtjänst

Topplistor och branschvinnare i fokus på förnyad webbtjänst

2014-04-23 09:09 CEST
Largestcompanies lanserar i dag en modern webbtjänst med fokus på nordiska branschvinna...

Resultat och årsredovisning godkända

2014-03-31 14:09 CEST
Kommunfullmäktige har godkänt Umeå kommuns årsresultat, årsredovisning, koncernredovisn...

Hållbar tillväxt och en ekonomi i balans i Nyköpings kommuns bokslut

2014-03-17 12:16 CET
Nyköpings kommun redovisar ett överskott på 55,5 miljoner kronor för 2013 och det är 14...

2013 – Goda resultat trots utmanande affärsläge

2013 – Goda resultat trots utmanande affärsläge

2014-03-05 09:00 CET
Axel Johnson-koncernen hade en god utveckling under året trots den svaga konjunkturen u...

Bokslutskommuniké 2013: Starkare position för Apotek Hjärtat

Bokslutskommuniké 2013: Starkare position för Apotek Hjärtat

2014-03-05 08:00 CET
Apotek Hjärtats bokslutskommuniké för 2013: Nettoomsättningen för helåret med Vårdapo...

Vård och omsorg summerar ett år av framgång

2014-02-28 11:45 CET
Vård och omsorg konstaterar vid bokslut för 2013 att det var ett år av framgång för s...