Pressmeddelanden

Starkt ekonomiskt resultat 2013

2014-02-25 07:02 CET
Liksom de senaste åren gör Arvika kommun även 2013 ett starkt ekonomiskt resultat. Boks...

Bravida bokslutskommuniké januari – december 2013

2014-02-20 09:46 CET
Bravidas rörelseresultat för helåret 2013 ökade med 5 procent till 600 (570) MSEK, vilk...

Bra ekonomiskt resultat

2014-02-12 13:18 CET
Eskilstuna kommun visar för tionde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat för verk...

Kommunen redovisar positivt resultat

Kommunen redovisar positivt resultat

2014-02-06 09:51 CET
Sundsvalls kommun har i dagarna offentliggjort sin så kallade bokslutskommuniké. Den vi...

Norstedts Juridik förvärvar bokslutsprogramvara från PwC

2014-01-31 13:06 CET
Norstedts Juridik meddelar att de förvärvat PwC:s programvara för bokslut och koncernko...

Finansförbundet kräver Nordea på en förklaring till fördubblingen av sparprogrammet

Finansförbundet kräver Nordea på en förklaring till fördubblingen av sparprogrammet

2014-01-29 16:41 CET
Nordea har beslutat att fördubbla sitt sparprogram till drygt 8 miljarder kronor samtid...

Väsbys bokslut visar stabilt resultat - med spadtag för 600 bostäder, skolsatsning och hållbarhet

Väsbys bokslut visar stabilt resultat - med spadtag för 600 bostäder, skolsatsning och hållbarhet

2014-01-27 17:51 CET
Upplands Väsby kommuns bokslut 2013 visar ett positivt resultat på 59,9 mkr, motsvarand...

Norstedts Juridik och SRF i samarbete ger Skattedagar i nytt format

Norstedts Juridik och SRF i samarbete ger Skattedagar i nytt format

2013-11-29 11:26 CET
Norstedts Skattedagar hålls varje höst/vinter över hela landet. Trots att man täcker up...

Uno Telefoni visar fortsatt hög tillväxt och fördubblat resultat

Uno Telefoni visar fortsatt hög tillväxt och fördubblat resultat

2013-11-19 08:04 CET
Uno Telefoni redovisar ett bokslut för föregående räkenskapsår (2012-07 – 2013-06) där...