Pressmeddelanden

Bergs Hyreshus ABs resultat 2018: + 3,5 mkr

Bergs Hyreshus ABs resultat 2018: + 3,5 mkr

2019-03-28 09:47 CET
Bergs Hyreshus ABs resultat före skatt år 2018 landar på 3,5 mkr. Ett bra resultat set...

Mälarenergi byggde en hållbar grund för framtiden under 2018

Mälarenergi byggde en hållbar grund för framtiden under 2018

2019-03-04 14:23 CET
Mälarenergi har lagt ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt bra år bakom sig. Koncernens...

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Stendörren Fastigheter AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Stendörren Fastigheter AB (publ)

2019-02-22 07:13 CET
Pressmeddelande den 22 februari 2019

Net Insight Bokslutskommuniké  Januari - december 2018

Net Insight Bokslutskommuniké Januari - december 2018

2019-02-15 09:46 CET
Net Insight Bokslutskommuniké Januari - december 2018

Moberg Pharma AB bokslutskommuniké 2018

2019-02-12 01:02 CET
BETYDANDE TRANSAKTIONER EFTER ETT STARKT ÅR Denna bokslutskommuniké för 2018 offentl...

Starkt resultat för Lantmännen 2018 men lägre än föregående år till följd av torkan och lägre etanolpris

Starkt resultat för Lantmännen 2018 men lägre än föregående år till följd av torkan och lägre etanolpris

2019-02-06 09:00 CET
​Lantmännens resultat för 2018, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande p...

Inbjudan till presentation av Axfoods bokslutskommuniké 2018

2019-01-22 11:23 CET
​Axfood bjuder in till en presentation av bokslutskommunikén 2018 kl 9:30 den 5 februar...

Bokslutskommuniké januari-december 2017: Solid lönsamhet för Preem

Bokslutskommuniké januari-december 2017: Solid lönsamhet för Preem

2018-03-19 09:46 CET
Preems ackumulerade resultat för de tolv månaderna 2017 blev, efter finansiella poster ...

Mälarenergi Elnät fortsätter att investera för att förstärka elnätet i regionen.

Mälarenergi Elnät fortsätter att investera för att förstärka elnätet i regionen.

2018-03-07 09:00 CET
Under 2017 investerade företaget 186 miljoner kr för ett driftsäkert och långsiktigt ti...

Mälarenergi tog flera viktiga steg mot framtidens samhälle under 2017.

Mälarenergi tog flera viktiga steg mot framtidens samhälle under 2017.

2018-03-05 10:43 CET
​Koncernens intäkter 2017 uppgick till 3 130 miljoner kronor och resultat efter finansn...