Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2010, World Class Seagull International AB (publ)

2011-03-31 16:14 CEST
Kraftigt förbättrat rörelseresultat, bolagets förlust har minskat med 23,5 MSEK. Från e...

Folksam – Bokslutskommuniké 2010

2011-03-30 10:12 CEST
Folksam omfattar de två ömsesidiga moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterb...

Bokslutskommuniké 2010

2011-02-15 10:24 CET
# Omsättningen för år 2010 uppgick till 618,2 (617,7) Mkr # Rörelseresultatet EBITDA f...

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

2011-02-09 11:19 CET
• Orderingången ökade till 54 942 (46 475) MSEK • Nettoomsättningen minskade till 49 4...

Bokslutskommuniké 2010

2011-02-08 08:56 CET
Fjärde kvartalet 2010 (jämfört med tredje kvartalet 2010):

Beijer Electronics AB: Inbjudan till presentation av Beijer Electronics bokslutskommuniké 2010

2011-02-03 10:28 CET
En telefonkonferens för journalister och analytiker arrangeras kl 14.00 samma dag, där ...

Sundsvalls kommun visar upp positivt bokslut för 2010

2011-02-01 07:30 CET
Sundsvalls kommun offentliggör nu sin bokslutskommuniké för 2010. De kan stolt visa upp...

Inbjudan till press- och analytikermöte i samband med Axfood AB:s bokslutskommuniké 2010

2011-01-27 09:03 CET
Axfood AB offentliggör sin bokslutskommuniké för 2010 tisdagen den 8 februari 2011. I s...