Pressmeddelanden

BOKSLUTSKOMMUNIKE 2010

2011-02-15 16:34 CET
• Nettoomsättningen ökade med 75 procent och blev 8 056 (4 593) Mkr. • Rörelseresultat...