Pressmeddelanden

Förslag för att lösa problem på bostadsmarknaden

Förslag för att lösa problem på bostadsmarknaden

2015-09-01 23:01 CEST
​Centerpartiets partistyrelse har beslutat föreslå partistämman ett antal konkreta åtgä...

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 9 500

2015-05-26 08:51 CEST
TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp till 9 500 för 2015. Det innebä...

Småhusbranschen kommenterar Finansinspektionens besked idag: FI:s förslag på amorteringskrav stimulerar inte nyproduktion

2014-11-11 16:47 CET
Dagens besked från Finansinspektionen, FI, om hur det nya regelverket för amorteringar ...

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus ligger kvar på 7 000

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus ligger kvar på 7 000

2014-08-27 09:02 CEST
TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus förblir 7 000 för 2014. Den svagt positiva t...

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Trähusbarometern: Fortsatt positiv trend

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Trähusbarometern: Fortsatt positiv trend

2014-02-25 08:58 CET
Småhusindustrins uppåtgående trend fortsätter och de senaste månaderna visar ökade leve...

Hur ska framtidens bostäder köpas och ägas?

Hur ska framtidens bostäder köpas och ägas?

2013-07-03 15:00 CEST
De frågorna diskuterades av Stefan Attefall, civil- och bostadsminister (KD), Veronica ...

Bolånetak - fel sätt att kompensera bristfällig bostadspolitik

2013-03-07 15:25 CET
Finansinspektionen konstaterar på en presskonferens idag att bolånetaket fungerar – en ...

TMF stöder Ingves krav på amortering

2013-01-15 11:21 CET
Riksbankschefen Stefan Ingves har rätt. Bolån skall amorteras. Amortering är ett bättre...

Var finns den bostadspolitiska handlingskraften? Krav på konkret bostadspolitik från Sveriges trähusindustri

Var finns den bostadspolitiska handlingskraften? Krav på konkret bostadspolitik från Sveriges trähusindustri

2012-12-10 15:57 CET
Den ackumulerade bostadsbristen är nu uppe i ca 250 000 bostäder, trots det är bostadsb...

Ny Trähusbarometer: Prognosen för småhus på fortsatt låg nivå

2012-11-23 13:07 CET
Orderingången fortsätter nedåt inom trähusindustrin vilket präglar prognosen i Trä- och...