Pressmeddelanden

Bolagsordningsändring utan namnändring

2015-05-29 13:23 CEST Svenska Standardbolag AB ​Bolagsordning kan sägas motsvara stadgarna i en förening och anger ramarna för bolagets verksamhet. De har ofta standardkaraktär men det är också vanligt med specialbestämmelser såsom aktier med olika rösträtt eller aktier med ekonomiska skillnader. Det är vanligt att ha med bestämmelser för att begränsa risken att få oönskade kompanjoner, främst genom förköps- resp hembudsklausul.

Jubileumsåret 2014 – Visste du att…

2014-01-13 14:00 CET Svenska Standardbolag AB I år är 60 år sedan Svenska Standardbolag AB bildades. Vi har hjälpt det svenska näringslivet med att bilda cirka 300 000 aktiebolag. Dessutom har vi hjälpt till med cirka 100 000 andra ärenden såsom varumärken, stiftelser, filialer, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, aktieägaravtal, nyemissioner, likvidation, fusion, fission, m m.

Varför upprätta aktieägaravtal/kompanjonsavtal?

2013-10-04 13:33 CEST Svenska Standardbolag AB Biltrafiken är riskfylld eftersom man är en aktör bland många andra och oförutsedda saker kan hända. I värsta fall inträffar en kollision som medför betydande skada på person och egendom. De allra flesta inser vikten av att ha en bilförsäkring. Om man funderar över saken ser man likheten med att driva ett företag.

2012-06-29 10:46 CEST SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-05-31 14:16 CEST SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-04-30 10:08 CEST SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2012-03-30 16:13 CEST NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B.

2011-11-30 12:43 CET Electrolux AB Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana aktier omvandlade till aktier av serie B. I november 2011 omvandlades, på begäran av aktieägare, 100 000 A-aktier till B-aktier.

2011-10-31 16:21 CET NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

2011-09-30 13:11 CEST SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.