Pressmeddelanden

Bolagsordningsändring utan namnändring

Bolagsordningsändring utan namnändring

2015-05-29 13:23 CEST
​Bolagsordning kan sägas motsvara stadgarna i en förening och anger ramarna för bolaget...

Jubileumsåret 2014 – Visste du att…

Jubileumsåret 2014 – Visste du att…

2014-01-13 14:00 CET
I år är 60 år sedan Svenska Standardbolag AB bildades. Vi har hjälpt det svenska närin...

Varför upprätta aktieägaravtal/kompanjonsavtal?

Varför upprätta aktieägaravtal/kompanjonsavtal?

2013-10-04 13:33 CEST
Biltrafiken är riskfylld eftersom man är en aktör bland många andra och oförutsedda sak...

Omvandling av aktier

2012-06-29 10:46 CEST
Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien o...

Omvandling av aktier

2012-05-31 14:16 CEST
Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien om...

Omvandling av aktier

2012-04-30 10:08 CEST
Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien om...

Omvandling av aktier i NCC AB

2012-03-30 16:13 CEST
Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan ak...

Omvandling av aktier

2011-11-30 12:43 CET
Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att få sådana ...

Omvandling av aktier i NCC AB

2011-10-31 16:21 CET
Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan ak...

Omvandling av aktier

2011-09-30 13:11 CEST
Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien om...