Pressmeddelanden

Demoskops boprisindikator för juni

2015-06-08 14:21 CEST Demoskop AB Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar något till 66 från förra månadens nivå på 65. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,20 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 4 till 5 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2015.

Demoskops boprisindikator för september

2013-09-10 07:56 CEST Demoskop AB Fler hushåll än i augusti spår stigande bostadspriser och något färre tror på fallande priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för september 2013. Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,25 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

Demoskops boprisindikator för april 2013

2013-04-09 08:48 CEST Demoskop AB En växande majoritet av hushållen spår stigande bostadspriser. Samtidigt tror färre på fallande priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för april 2013. På fyra månader har Boprisindikatorn gått från 2 till 45. Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,30 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Demoskops boprisindikator för december 2012

2012-12-10 13:25 CET Demoskop AB Hushållen ser mer pessimistiskt på bostadsmarknaden. Färre tror på stigande bostadspriser framöver medan fler räknar med priserna kommer att falla. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för december 2012. Hushållen tror att reporäntan ligger på drygt 1,3 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

2011-09-12 10:08 CEST SEB De svenska hushållens förtroende för bostadsmarknaden faller kraftigt. Nu tror hälften av hushållen att priserna ska falla och bara en fjärdedel att priserna ska gå upp. Det visar SEB:s Boprisindikator som presenteras idag. Boprisindikatorn har inte varit så här negativ sedan februari 2009.

2011-08-08 10:14 CEST SEB De svenska hushållens förtroende för bostadsmarknaden fortsätter att försvagas. Andelen hushåll som räknar med stigande bostadspriser det kommande året är lägre än för en månad sedan, och fler hushåll än tidigare tror på fallande priser.

2011-05-09 10:21 CEST SEB Fler än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och andelen som tror på fallande priser är oförändrad sedan förra månaden. Det visar SEB:s Boprisindikator som stiger för andra månaden i följd.

2011-04-11 10:22 CEST SEB Fler än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator som vänder uppåt i april. Mer än hälften av hushållen tror nu på stigande bostadspriser.

2011-03-14 13:21 CET SEB Andelen hushåll som belånar bostaden för renovering eller konsumtion faller tillbaka. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB.

2011-03-07 10:35 CET SEB Färre än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och fler tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator som vänder nedåt i mars. Fortfarande spår dock hälften av hushållen stigande bostadspriser.