Pressmeddelanden

​Ny mötesplats för unga konstintresserade i Borås

​Ny mötesplats för unga konstintresserade i Borås

2018-03-14 10:00 CET
SAK UNG Ämne: ​Ny mötesplats för unga konstintresserade i Borås Plats: Borås Konstmus...

750 lär mer om demenssjukdom

750 lär mer om demenssjukdom

2017-08-25 09:00 CEST
Vård- och äldrenämnden beslutade i går att avsätta 700 000 kronor under 2017 för att ut...

Borås har blivit renare

Borås har blivit renare

2017-07-04 14:33 CEST
De senaste två årens trend med ökande nedskräpning i Borås, har glädjande nog brutits. ...

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

2017-05-11 07:30 CEST
Barn som går ur grundskolan utan godkända betyg löper ökad risk att hamna i utanförskap...

Dags för boråsarna att tycka till: Förslag till ny översiktsplan för Borås Stad på samråd

2017-01-30 11:50 CET
Ett förslag till ny översiktsplan för Borås Stad presenteras i dag. Här redovisar kommu...

Effektivare arbetssätt ska ge mer tid hos de äldre i omsorgen

2017-01-20 11:10 CET
En intern rapport om kostnader i äldreomsorgen visar att den tid som omvårdnadspersonal...

​Borås Stad träder in i ny organisation 1 januari

2016-12-27 07:00 CET
Från och med den 1 januari 2017 har Borås Stad fyra nya nämnder: Förskolenämnden, Grund...

​Borås Stad tar Skolinspektionens kritik på största allvar

2016-12-21 16:05 CET
Skolinspektionen genomför 2015-2017 en tillsyn av landets samtliga kommunala och fristå...

Borås Stad tar kritiken mot Rångedalaskolan på största allvar

2016-12-08 18:31 CET
Skolinspektionen riktade idag mycket allvarlig kritik mot Rångedalaskolan på ett flerta...