Pressmeddelanden

Borgestad Industries - Betydande ökning av intäkterna under första kvartalet 2013

2013-05-08 09:37 CEST
– Försäljningen utvecklades starkt under första kvartalet 2013. Intäkterna ökade med 14...

Borgestad Industries Rapport, 1a kvartalet 2012

2012-04-27 12:40 CEST
Det första kvartalet 2012 visade motsvarande säsongsvariationer som 2011. Rörelseresul...