Pressmeddelanden

2013-05-08 09:37 CEST Pyramid Communication – Försäljningen utvecklades starkt under första kvartalet 2013. Intäkterna ökade med 14% jämfört med motsvarande kvartal 2012. Starten på året är den intäktsmässigt bästa i koncernens historia.

2012-04-27 12:40 CEST Pyramid Communication Det första kvartalet 2012 visade motsvarande säsongsvariationer som 2011. Rörelseresultatet i kvartalet på -2,5 MNOK är sin helhet relaterad till installations-verksamheten där både omsättning och resultat är starkt säsongsberoende. Verksamheten har en topp i v 16-48 då hela gruppens installationsresurser är bokade.