Pressmeddelanden

2014-03-03 06:00 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Hyrorna för AB Bostäders hyresgäster är nu bestämda efter att den centrala Hyresmarknadskommittén meddelat sitt beslut.

2014-02-26 09:17 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Hyran för de boende i det kommunala bostadsbolaget AB Svenljunga Bo-städer höjs den 1 april med 2,1 procent i genomsnitt. Det står klart efter förhandlingarna med Hyresgästföreningen. Den nya hyran gäller till den sista mars nästa år.

2014-02-26 07:34 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bo-stadsbolaget AB Viskaforshem i Borås är klara. Uppgörelsen innebär en ge-nomsnittlig höjning med 1,65 procent. Det kan jämföras med bolagets ut-gångskrav på 2,5 procent.

2014-02-23 14:10 CET Mäklarsamfundet Aktuella siffror från Värderingsdata visar att andelen villaförsäljningar som förmedlas av fastighetsmäklare uppgår till 91 procent 2013, vilket är samma nivå som 2012. Det är en ökning med 14 procentenheter sedan 2001. Priserna var i genomsnitt 7 procent högre vid mäklade försäljningar än vid privata försäljningar, vilket är något mer än 2012.

Ola Johansson kommenterar Nybyggarkommissionen

2014-02-21 14:32 CET Centerpartiet Nybyggarkommissionen presenterar i går eftermiddag en 63 punkters lista med förslag som ska öka bostadsbyggandet. - Listan är med några undantag som hämtat ur den bostadspolitik som beslutades på Centerpartiets stämma i Karlstad i september, säger Ola Johansson, bostadspolitiske talesperson.

Lappkärrsberget får 742 nya studentbostäder

2014-02-21 11:22 CET Moderaterna i Stockholms stad Den 6 mars väntas stadsbyggnadsnämnden besluta att godkänna detaljplanen för fastigheterna Filosofen 2-9 på Lappkärrsberget. Detaljplanen gör det möjligt för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder att bygga ytterligare 742 studentbostäder.

2014-02-19 10:22 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Inför hyresförhandlingarna för 2014 vill det allmännyttiga bostadsföretaget Centrumbostäder AB i Skara höja hyran med 2,82 procent. Bolaget hänvisar till kostnadsökningar och då inte minst höjda kommunala taxor för fjärrvärme (plus 9,1 procent) och vatten och avlopp (plus 3,4). Eftersom hushållsel ingår i hyran påverkar också höjda eltaxor (plus 4,5).

2014-02-17 06:00 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg De nya hyrorna för boende hos kommunägda Fristadbostäder (Fribo) är nu klara. Enligt en uppgörelse med Hyresgästföreningen blir det höjningar från den 1 april på 3,54 procent i genomsnitt. Uppgörelsen gäller som längst till den 31 mars 2015.

2014-02-14 12:55 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Frågan om de nya hyrorna för hyresgästerna hos kommunala Bollebygds Hyresbostäder är nu avgjord efter att både Hyresgästföreningen och bolaget accepterat budet från de centrala medlarna.

2014-02-14 06:00 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Munkbo är nu klar. Bostadsbolagets ursprungliga krav har halverats vilket innebär att hyrorna ökar med 1,87 procent. De ökade intäkterna ska bland annat gå till en extrasatsning på lägenhetsunderhåll.