Pressmeddelanden

2011-12-29 07:30 CET Bovision AB I Jönköpings län har antalet utannonserade villor ökat med 51 procent från 2010 till 2011. Antalet borätter har ökat med 55 procent. Det visar färsk statistik från bostadssajten Bovision.se. Andra förändringar under året är att priserna sjunkit något samt att annonstiderna blivit kortare för villor och längre för borätter jämfört med för ett år sedan.

2011-12-29 07:30 CET Bovision AB I Hallands län har antalet utannonserade villor ökat med 86 procent från 2010 till 2011. Antalet borätter har ökat med 47 procent. Det visar färsk statistik från bostadssajten Bovision.se. Andra förändringar under året är att priserna sjunkit samt att annonstiderna blivit kortare jämfört med för ett år sedan.

2011-12-29 07:30 CET Bovision AB I Västra Götalands län har antalet utannonserade villor ökat med 80 procent från 2010 till 2011. Antalet borätter har ökat med 48 procent. Det visar färsk statistik från bostadssajten Bovision.se. Andra förändringar under året är att annonstiderna blivit något kortare jämfört med för ett år sedan.

2011-12-29 07:30 CET Bovision AB I Gävleborgs län har antalet utannonserade villor ökat med 51 procent från 2010 till 2011. Antalet borätter har ökat med 57 procent. Det visar färsk statistik från bostadssajten Bovision.se. Andra förändringar under året är att priserna stigit något samt att annonstiderna blivit kortare jämfört med för ett år sedan.

2011-12-29 07:30 CET Bovision AB I Gotlands län har antalet utannonserade villor ökat med 100 procent från 2010 till 2011. Antalet borätter har ökat med 61 procent. Det visar färsk statistik från bostadssajten Bovision.se. Andra förändringar under året är att priserna sjunkit något samt att annonstiderna blivit kortare för villor och längre för borätter jämfört med för ett år sedan.

2011-11-23 07:31 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 21 län. Utgångspriserna ligger trots detta fortsatt högt.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. I Östergötlands län har utbudet av lediga villor minskat med 8 procent, och utbudet av bostadsrätter med 3 procent. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län i Sverige, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 22 län.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. I Örebro län har utbudet av lediga villor minskat med 2 procent, och utbudet av bostadsrätter med 9 procent. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län i Sverige, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 22 län.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. I Västra Götalands län har utbudet av lediga villor minskat med 5 procent, och utbudet av bostadsrätter har ökat med 1 procent. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län i Sverige, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 22 län.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Endast i Västmanland och Jämtland har villautbudet fortsatt att växa sedan i oktober, visar färsk annonsstatistik från Bovision. I övriga svenska län går utvecklingen mot färre lediga villor, men utbudet av bostadsrätter fortsätter att öka i 14 av 22 län. I Västmanland har de lediga villorna ökat med 2 procent, och bostadsrätterna med 7 procent. Utgångspriserna ligger trots detta fortsatt högt.