Pressmeddelanden

2011-12-29 07:30 CET Bovision AB I Uppsala län har antalet utannonserade villor ökat med 48 procent från 2010 till 2011. Antalet borätter har ökat med 53 procent. Det visar färsk statistik från bostadssajten Bovision.se. Andra förändringar under året är att annonstiderna blivit kortare jämfört med för ett år sedan.

2011-12-29 07:30 CET Bovision AB I Skåne län har antalet utannonserade villor ökat med 64 procent från 2010 till 2011. Antalet borätter har ökat med 36 procent. Det visar färsk statistik från bostadssajten Bovision.se. Andra förändringar under året är priserna har sjunkit och att annonstiderna blivit kortare jämfört med för ett år sedan.

2011-12-29 07:30 CET Bovision AB I Södermanlands län har antalet utannonserade villor ökat med 17 procent från 2010 till 2011. Antalet borätter har ökat med 43 procent. Det visar färsk statistik från bostadssajten Bovision.se. Andra förändringar under året är att annonstiderna blivit något längre jämfört med för ett år sedan.

2011-11-23 07:31 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 21 län. Utgångspriserna ligger trots detta fortsatt högt.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. På Gotland har utbudet av lediga villor minskat med 8 procent, och utbudet av bostadsrätter med 21 procent. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län i hela Sverige, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 22 län.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. I Blekinge län har utbudet av lediga villor minskat med 1 procent, och utbudet av bostadsrätter med 5 procent. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län i Sverige, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 22 län.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. I Dalarnas län har utbudet av lediga villor minskat med 1 procent, och utbudet av bostadsrätter med 9 procent. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län i Sverige, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 22 län.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. I Gävleborgs län har utbudet av lediga villor minskat med 6 procent, och utbudet av bostadsrätter med 0,4 procent. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län i Sverige, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 22 län.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Endast i Jämtland och Västmanland har villautbudet fortsatt att öka sedan oktober, visar färsk annonsstatistik från Bovision. I övriga svenska län går utvecklingen mot färre lediga villor, men utbudet av bostadsrätter fortsätter att öka i 14 av 22 län. I Jämtland har de lediga villorna ökat med 1 procent, och bostadsrätterna med 21 procent. Utgångspriserna ligger trots detta fortsatt högt.

2011-11-23 07:30 CET Bovision AB Utbudet av villor och bostadsrätter fortsätter att vara stort i november, visar färsk annonsstatistik från Bovision. I Jönköpings län har utbudet av lediga villor minskat med 4 procent, medan utbudet av bostadsrätter ökat med lika många procent. Jämfört med oktober månad ökar antalet lediga villor endast i två län i Sverige, medan utbudet av borätter växer i 14 av landets 22 län.