Pressmeddelanden

Bostadsbyggandet minskar- men det våras för hyresrätten

Bostadsbyggandet minskar- men det våras för hyresrätten

2019-08-26 09:00 CEST
Enligt färsk statistik som NAVET Analytics kommer att presentera i sin kommande konjunk...

Europas byggmarknad ser fortsatt försvagning

Europas byggmarknad ser fortsatt försvagning

2019-06-18 09:58 CEST
2018 ökade det europeiska byggandet, men utvecklingen varierade mellan länderna. Framfö...

Total husbyggnad 2018 – Ett svalare byggår

Total husbyggnad 2018 – Ett svalare byggår

2019-02-25 09:00 CET
Analysföretaget Industrifakta beräknar att de totala byggnadsinvesteringarna inom bostä...

Europas byggmarknad har passerat tillväxttoppen

Europas byggmarknad har passerat tillväxttoppen

2018-11-26 10:00 CET
Den europeiska byggmarknaden har återhämtat sig på bred front och 2017 blev det första ...

Mörka moln hopar sig på bygghimlen

Mörka moln hopar sig på bygghimlen

2018-09-10 10:10 CEST
Bygginvesteringarna har ökat på bred front de senaste åren men nu bromsar tillväxten up...

Europa anpassar sig till en mindre kostym

Europa anpassar sig till en mindre kostym

2018-06-11 10:00 CEST
Den Europeiska byggmarknaden återhämtar sig och 2017 blev det första året sedan finansk...

Kraftig nedgång i bostadsrättsbyggandet 2018

Kraftig nedgång i bostadsrättsbyggandet 2018

2018-03-26 09:00 CEST
Byggandet ökade starkt under 2017 och vi befinner oss nu på toppen av byggkonjunkturen....

Tunga bördor bromsar den Europeiska byggmarknaden

Tunga bördor bromsar den Europeiska byggmarknaden

2017-11-27 10:15 CET
Den Europeiska byggmarknaden återhämtar sig och 2017 blir det första året sedan finansk...

Bostadsrättens uppgång och fall

Bostadsrättens uppgång och fall

2017-09-08 14:05 CEST
2017 blir fjärde året i rad med stark tillväxt i byggandet . Tillväxten mattas dock av ...

Europa är på rätt väg, men det går långsamt

Europa är på rätt väg, men det går långsamt

2017-06-12 10:02 CEST
Vid Euroconstruct konferensen i Amsterdam den 9 Juni kunde det konstateras att utsikter...