Pressmeddelanden

Sälj inte våra hem - dags att allas rätt till en bostad blir mer än vackra ord

Sälj inte våra hem - dags att allas rätt till en bostad blir mer än vackra ord

2018-11-17 18:45 CET
FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling. Mål 11 fokuserar ...

Av fagra löften blev det en tummetott

2018-06-19 08:02 CEST
I oktober förra året förra året gick det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem ut i m...

SABO har stora förhoppningar på utredningen om svaga bostadsmarknader

2013-06-17 07:00 CEST
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur kommuner med stor utflyttning ...