Pressmeddelanden

​”Förslaget skapar möjligheter för fler hyresrätter”

2015-03-27 13:43 CET Hyresgästföreningen Aros-Gävle Nyligen presenterade regeringen ett förslag för att få fart på byggandet av billiga hyresrätter. Hyresgästföreningen i Gävle-Älvkarleby-Ockelbos ordförande Torbjörn Lööw välkomnar förslaget som han kallar ”ett viktigt steg i rätt riktning”.

Hyresgästföreningen i Uppsala-Knivsta välkomnar förslag om investeringsstimulans för nya hyresrätter

2015-03-25 16:10 CET Hyresgästföreningen Aros-Gävle ​Idag presenterade regeringen ett förslag för att få fart på byggandet av billiga hyresrätter. Hyresgästföreningen i Uppsala-Knivstas ordförande Jens Nilsson välkomnar förslaget som han kallar ”ett stort steg i rätt riktning”.

Hyresgästföreningen i Västerås välkomnar förslag om investeringsstimulans för nya hyresrätter

2015-03-25 15:31 CET Hyresgästföreningen Aros-Gävle Idag presenterade regeringen ett förslag för att få fart på byggandet av billiga hyresrätter. Hyresgästföreningen i Västerås ordförande Tomas Östling välkomnar förslaget som han kallar ”ett stort steg i rätt riktning”.

Regeringen behöver ta bredare grepp om bostadskrisen

2015-03-25 11:21 CET HSB Riksförbund Regeringen presenterar idag nya bostadsreformer. – Det är bra att regeringen äntligen gör bostadspolitiska satsningar. Men med tanke på de utmaningar vi står inför borde regeringens grepp vara större och bredare. Bostadspolitiken fortsätter att vara ett lapptäcke, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

2015-03-25 11:06 CET Fastighetsägarna Sverige Regeringen föreslår i dag ett subventionspaket på 3,2 miljarder kronor för att öka nyproduktionen av bostäder. Subventionerna ska stimulera byggandet av små och billiga lägenheter. Fastighetsägarna avråder från att införa subventioner. Regeringen borde satsa på utbyggd infrastruktur och fokusera på att lösa strukturproblemen på bostadsmarknaden, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

​Statligt investeringsstöd ett viktigt steg på rätt väg

2015-03-25 11:05 CET Hyresgästföreningen Regeringen satsar 6,7 miljarder för att få fart på byggandet av hyresrätter runt om i landet. -Äntligen är det slut på den handlingsförlamning som har präglat bostadspolitiken så länge. Det här är nödvändiga satsningar för att kunna bryta bostadsbristen och jag ser detta som ett viktigt första steg för att få fart på bostadsbyggandet, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

​Okidoki arkitekter arrangerar en rikspolitisk bostadsdebatt om renoveringen av miljonprogrammet.

2015-03-19 08:30 CET OkiDoki Arkitekter Regeringspartiernas och oppositionens talespersoner för bostadsfrågan möts i ett modererat samtal på Pustervik i Göteborg den 25:e mars. Den huvudsakliga frågeställningen är: vem ska betala för renoveringarna? och hur det ska gå till? Debatten arrangeras av Okidoki arkitekter ihop med Göteborgsposten och organisationen "Alla ska kunna bo kvar".

Stångåstaden ska bygga 500 lägenheter årligen

2015-03-12 13:00 CET Linköpings kommun Det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden får nya ägardirektiv om att i snitt uppföra 500 nya lägenheter per år. Linköpings kommun vill höja ambitionerna för att möta en kraftigt ökande befolkningstillväxt och ökad trångboddhet.

2015-02-26 08:17 CET Uppsala universitet ​När bostadssegregation diskuteras handlar det oftast om miljonprogramområden och långinkomsttagare. Detsamma gäller forskning om bostadssegregation. Men priviligierade grupper har en stor del i att segregation uppstår visar en färsk avhandling av bostadsforskaren Ann Rodenstedt, Uppsala universitet.

​König Jerlmyr (M): Vänstermajoritetens politik förvärrar Stockholms bostadsproblem

2015-02-06 09:53 CET Moderaterna i Stockholm I den granskning som P4 Stockholm har gjort av Stockholms bostadsmarknad framkommer betydande problem med rörligheten och utbudet av bostäder.