Pressmeddelanden

Lovvärd miljösatsning med fallgropar

2014-10-21 15:08 CEST Fastighetsägarna Sverige

2014-10-19 12:28 CEST Hyresgästföreningen region Mitt På Hyresgästföreningen Region Mitts måldialog 2014-10-19 i Borlänge antog mötet ett öppet brev riktat till nyvalde bostadsministern Mehmet Kaplan (Mp). På måldialogen träffas 150 aktiva hyresgäster med förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen Region Mitt. Det öppna brev som måldialog antog, mejlades på söndagen till Mehmet Kaplan och bifogas härmed.

2014-10-03 17:02 CEST Mäklarsamfundet Bostadspolitiken är en nationell angelägenhet, och bostadsbristen ska avhjälpas med hjälp av nybyggnation. Målet är bland annat minst 250 000 nya bostäder till år 2020 och stärkt kreditgivning till nybyggnation, det framgick av statsminister Stefan Löfvens uppläsning av regeringsförklaringen tidigare i dag. Mäklarsamfundet kommenterar.

Hyresgästföreningens kommentar till regeringsförklaringen: Utmärkt att ett ökat bostadsbyggande är en nationell angelägenhet

2014-10-03 09:54 CEST Hyresgästföreningen -Det är utmärkt att hstatsministern betonar vikten av tillgången på hyresrätter och att få fart på byggandet, och dessutom sätter konkreta mål. Upprustningen av miljonprogramsområdena är en av samhällets stora utmaningar och det är glädjande att statsministern lägger stort fokus vid att detta ska ske miljömässigt och socialt hållbart, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarna välkomnar ambitioner i regeringsförklaringen

2014-10-03 08:43 CEST Fastighetsägarna Sverige Stefan Löfven avgav i dag sin regeringsförklaring och presenterade i samband med denna även de nya statsråden. Fastighetsägarna välkomnar regeringens prioritering av bostadsbristen som en nationell angelägenhet.

2014-09-03 14:43 CEST Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Kommer dagens unga någonsin få en lägenhet? Finns det något att hyra för äldre som inte orkar med villan? Kan en lite större familj få en hyresrätt utan att bli trångbodda? Och vilka hyror kan folk betala? Måndagen den 8 september kl 18.00 kommer de frågorna upp när de politiska partierna i Trollhättan debatterar bostadspolitik i Folkets Hus/Kulturhuset i ett arrangemang av Hyresgästföreningen.

Vem tar parti för bostaden?

2014-09-03 13:17 CEST Fastighetsägarna MittNord Fastighetsägarna MittNord presenterar en rapport om riksdagspartiernas politik för fler hyresrätter. Få branscher är så beroende av politiska beslut som bostadshyresmarknaden. – Partierna tycks tävla om vem som kan lova flest nya bostäder, men ingen verkar på allvar vilja förändra de faktorer som skapat bostadsbristen, säger Björn Söderholm, VD på Fastighetsägarna MittNord.

2014-09-03 09:41 CEST Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Idag saknar 289 000 unga vuxna mellan 20 och 29 år en egen bostad. Nästan en fjärdedel är mambos hos föräldrar eller släktingar. Var fjärde ung bor i osäkra upplåtelseformer, i andra eller tredje hand. Eller på någons soffa. Snart är andelen unga vuxna som bor i egen bostad en minoritet.

Snabba hus bidrar till 2 000 ungdomsbostäder

2014-09-01 10:09 CEST Kristdemokraterna i Stockholms stadshus - Stockholms stad bör skyndsamt ge tillfälliga bygglov för att de modulhus som Jag vill ha bostad.nu tagit fram tillsammans med Svenska Bostäder. Lägenheterna ska vara en del av de 2 000 ungdomsbostäder som Kristdemokraterna i Stockholms stadshus går till val på. Övriga partier måste nu ge besked om hur fler lägenheter som unga har råd att bo i ska tillkomma, säger Erik Slottner (KD).

2014-09-01 09:53 CEST Uppsala universitet Den populära konferensen Bostadsmötet, som tidigare ägt rum i Gävle, har flyttat till Uppsala. Konferensen riktar sig till forskare och aktörer i fastighets- och byggbranschen och syftet är att diskutera aktuella bostadsrelaterade frågor och presentera de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former.