Pressmeddelanden

Bostadsituationen är som på Way Out West fast året runt!

2015-05-19 06:00 CEST Hyresgästföreningen Region västra Sverige Nu startar tävlingen #viförtjänarbättre, med syftet att engagera unga i bostadsfrågan och få politiker att göra något åt bostadsbristen. ​Tävlingen arrangeras av Hyresgästföreningen i samarbete med Göteborgs nöjestidning Djungeltrumman inför musikfestivalen Way Out West i Göteborg.

2015-05-12 11:57 CEST Huddinge kommun - politik Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 11 maj att godkänna planen för samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017. Planen innehåller sammanlagt ett 60–tal bostadsprojekt med sammanlagt 9 600 bostäder samt mer än 30 projekt med utveckling av företagsområden/verksamheter. Cirka 2 000 av bostäderna blir hyresrätter, varav mer än hälften i student-/forskarbostäder samt ungdomsbostäder.

Lågt bostadsbyggande 2014 - men det kan vända

2015-05-11 14:27 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle ​Efter några extremt magra år ökade bostadsbyggandet i Gävleborgs län under 2013. Drygt 300 bostäder blev färdiga, och av dem är nästan hälften hyreslägenheter. Enligt ny statistik från SCB blev antalet färdigställda bostäder under 2014 lågt, 204 bostäder i hela Gävleborgs län och bara 6 hyresrätter i Gävle.

Långt kvar till 1000 bostäder om året

2015-05-11 13:39 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Den politiska majoriteten i Västerås har en uttalad ambition att nå 1000 nyproducerade bostäder om året men under 2014 byggdes bara hälften, 503 bostäder i Västerås och 626 i Västmanlands län. Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl menar att det trots många nya byggprojekt ser ut att bli svårt för majoriteten att nå sitt mål.

Låg andel nya hyresrätter i Uppsala

2015-05-11 11:30 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Ny statistik från SCB visar att en majoritet av de lägenheter som byggdes under 2014 var hyresrätter, men i Uppsala län byggs det fortfarande mest bostadsrätter. Endast 26% av de nyproducerade bostäderna var hyresrätter. Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl tror att bristen på hyresrätter kan komma att bli ett problem för länet.

2015-05-07 13:30 CEST Region Skåne Media välkomnas till en konferens om bostadsmarknaden för studenter och unga i Skåne och hur den påverkar regionens utveckling. Vid konferensen presenteras en ny rapport: ”Skåne som bostadsmarknad för unga”. Arrangör är Skånskt Bostadsnätverk, ett nätverk där Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne samt företrädare för byggsektorn, fastighetsägare och hyresgäster ingår.

​Vad får det för ekonomiska konsekvenser för individer och samhälle att införa marknadshyror och fria kontraktsvillkor?

2015-05-06 09:42 CEST Hyresgästföreningen Införandet av marknadshyror påstås ofta vara enda vägen för att lösa bostadsbristen. Men trots att detta argument används ofta har ingen räknat på vad ett avskaffande av dagens system med gemensamt förhandlade hyror skulle innebära för samhället och individen ur ett ekonomiskt perspektiv. Hyresgästföreningen har därför låtit konsultföretaget Ramböll räkna på detta. Välkommen på en presentation.

Radondrabbad hyresgäst bör kompenseras

2015-05-05 15:14 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle UPPSALA. ​I fjol slog hovrätten fast att Uppsalahem inte behöver ersätta en hyresgäst som blivit exponerad för höga radonvärden. Hyresgästföreningen överklagade till Högsta domstolen, som kommer att pröva målet. Gustaf Lantz, regionjurist på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle kommenterar Högsta domstolens prövningstillstånd i radonmål.

Sälj inte bostäder i Borås

2015-04-28 15:39 CEST Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Hyresgästföreningen beklagar beslutet i styrelsen för AB Bostäder i Borås att återuppta arbetet med att sälja 900 hyreslägenheter. Vi konstaterar att bara allmännyttan är allmännyttig. AB Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag. Ingen annan ägare har samma ansvar för att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Kan man bo i Västerås?

2015-04-24 06:00 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle ​Bostadsbristen har orsakat en bostadskris. Idag saknar 300 000 unga vuxna bostad. Därför måste byggandet ta fart, utan att det kostar skjortan, så att människor med normala inkomster kan flytta in. För att peppa politikerna har Hyresgästföreningen ställt ut dörrar över hela landet på både väntade och oväntade ställen. På dörrarna ställs frågan ”Kan man bo här?”.