Pressmeddelanden

2015-01-30 14:15 CET Hittabrf.se Vår senaste ombildningsstatistik visar att 204 Brf:er med 4 824 bostadsrättslägenheter tillkommit genom ombildning under 2014. Sett till antal lägenheter är det en minskning med 24,4 procent.

​Riksbyggen satsar stort på seniorboenden i Stockholmsregionen

2015-01-30 07:48 CET Riksbyggen De kommande åren planerar kooperativa Riksbyggen att öka leveranstakten av lägenheter inom sitt koncept för seniorboende, Bonum, från dagens 100/år till 250/år. En ny marknads­chef är en av pusselbitarna för att få ihop kalkylen.

2015-01-12 13:11 CET Hittabrf.se Vår senaste statistik visar att 907 bostadsrättsföreningar nyregistrerades 2014 vilket är en uppgång med 18 procent jämfört med 2013 då 769 bostadsrättsföreningar nyregistrerades. Det är framför allt nyproduktion som ökat stort sedan 2013.

2014-12-26 10:09 CET BoDeal AB Enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät för 2014 råder det underskott på bostäder hos mer än hälften av Sveriges kommuner. Undersökningen görs i samband med Länsstyrelserna för att ge en sammanhållen bild av bostadsmarknaden.

2014-12-18 11:04 CET Bostadsrätterna Frågan om avskrivningar har varit het det senaste året, efter att Bokföringsnämnden förbjudit progressiva avskrivningar. Nu kommer ett första steg mot förbättrade årsredovisningar. I ett senare skede tas ett övervägande fram med förändringar i gällande system.

Viktigt steg mot tydligare årsredovisning för bostadsrättsföreningar

2014-12-18 10:08 CET HSB Riksförbund I dag presenterar FAR en ny idéskrift med konkreta tips om hur bostadsrättsföreningar kan göra årsredovisningar mer informativa och fungera bättre som beslutsunderlag. "Det här är ett viktigt steg på vägen mot en tydligare årsredovisningar för bostadsrättsföreningar. Det ger ett bättre beslutsunderlag för såväl boende som blivande medlemmar i en bostadsrättsförening", säger Niklas Widebeck, HSB

​Klartecken för hållbara lägenheter i Göteborg

2014-12-17 12:46 CET Riksbyggen Detaljplanen för lägenheter inom samarbetsprojektet Positive Footprint Housing i Göteborg har vunnit laga kraft. Samtliga överklaganden har avslagits i alla instanser och inte getts prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Det betyder att Riksbyggen nu går in i projekteringsskedet för att göra det maximalt mest hållbara valet av material och lösningar för de bostäder som planeras.

Markaffär ökar farten på bostadsbygge i Mölndal.

2014-12-17 07:30 CET HSB Göteborg HSB köper en dryg tredjedel av marken i det nya bostadsområdet Kvarnbyterrassen i Mölndal av NCC. Här bygger HSB cirka 150 lägenheter parallellt med de 250 bostäder som NCC planerar. Området beräknas helt klart 2020. HSB är glada att tillsammans med NCC få bygga bostäder mitt i den historiska Kvarnbyn, där HSBs bosparare och medlemmar erbjuds vackra vyer och gångavstånd till Mölndals centrum.

2014-12-16 13:13 CET Svensk Fastighetsförmedling

2014-12-16 13:13 CET Svensk Fastighetsförmedling