Pressmeddelanden

2500 uppskjutna bostäder i Hammarbyhöjden/Björkhagen

2015-05-22 09:46 CEST Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Igår kväll skulle Stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att bygga 2 500 bostäder i Hammarbyhöjden och Björkhagen. Majoriteten valde att bordlägga beslutet med motiveringen att de vill ha mer tid på sig att tänka igenom frågan. Men brist på tid har inte funnits. Det handlar snarare om att dölja oenigheten bland de rödgrönrosa partierna.

2015-05-21 09:11 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

Budget 2016: Huddinge satsar på hållbart samhällsbyggande

2015-05-20 11:07 CEST Huddinge kommun - politik Huddinge kommun fortsätter med sitt höga tempo i byggandet av nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. I den styrande koalitionens budget för 2016 görs därför en särskild satsning på tre miljoner kronor i syfte att stärka samhällsbyggnadsprocessen och genomförandet av viktiga infrastruktur¬projekt som Förbifart Stockholm, Spårväg Syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Minoritetskydd för intresseorganisationer går före hyresgästernas vilja

2015-05-20 05:30 CEST Einar Mattsson 2013 erbjöd Einar Mattsson sina hyresgäster i det nybyggda hyreshuset invid Skrapan på Södermalm i Stockholm att teckna individuella avtal med en förutbestämd hyra i 10 år. En majoritet av hyresgästerna accepterade erbjudandet. I ett beslut från Svea hovrätt fastställs dock att minoritetens önskan om kollektiva hyresförhandlingar har ett större skyddsvärde.

2015-05-19 08:45 CEST Växjö kommun Idag presenterar femklövern i Växjö sin bostadspolitik för resten av mandatperioden. Den innehåller bland annat 3000 nya bostäder i kommunen fram till 2019.

2015-05-18 16:13 CEST Växjö kommun ​Imorgon presenterar femklövern i Växjö sin bostadspolitik för resten av mandatperioden. Media är välkomna till entrén på kommunhuset, Västra esplanaden 18, den 19 maj, klockan 8.45.

2015-05-18 14:30 CEST Växjö kommun Imorgon presenterar femklövern i Växjö sin bostadspolitik för resten av mandatperioden. Media är välkomna till entrén på kommunhuset, Västra esplanaden 18, den 19 juni, klockan 8.45.

2015-05-18 08:31 CEST Energimyndigheten Miljonprogramsområdet Lagersberg i Eskilstuna har fått stöd från Energimyndigheten för en energieffektiv renovering. Nu besöker bostadsminister Mehmet Kaplan Lagersberg.

2015-05-12 11:57 CEST Huddinge kommun - politik Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 11 maj att godkänna planen för samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017. Planen innehåller sammanlagt ett 60–tal bostadsprojekt med sammanlagt 9 600 bostäder samt mer än 30 projekt med utveckling av företagsområden/verksamheter. Cirka 2 000 av bostäderna blir hyresrätter, varav mer än hälften i student-/forskarbostäder samt ungdomsbostäder.

LKF bygger nya attraktiva lägenheter i centrala Lund

2015-05-12 09:30 CEST FOJAB arkitekter LKF kommer att bygga cirka 135 nya lägenheter i centrala Lund, i korsningen Brunnsgatan och Arkivgatan. I anslutning till lägenheterna planeras lokal för Träffpunkt åt Vård- och Omsorgsförvaltningen. FOJAB arkitekter står bakom utformningen av de nya bostadshusen och ansvarade också för formgivningen av studentlägenheterna i gamla Landsarkivet som ligger i anslutning till det nya projektet.