Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Bostadsbristen är akut. Hur löser vi det tillsammans?

2015-06-30 11:41 CEST Region Skåne Det är nödvändigt att få fart på bostadsbyggandet. Allt fler vill bo i våra storstäder, men där är det också ont om plats och dyrast att bygga. Vilken roll spelar skattesystemet och vad behöver förändras för att öka nybyggnationen? Och hur kan vi få rimliga hyresnivåer på nya bostäder? Pressinbjudan till seminariet "Bostadsbristen är akut. Hur löser vi det tillsammans?"

Högsbo industriområde - Från industri till blandstad

2015-06-29 15:00 CEST OkiDoki Arkitekter Norra Högsbo är ett renodlat företagsområde i Göteborgs mellanstad med potential att omvandlas till tät och grön blandstad. Okidoki har i nära samarbete med fastighetsägaren Platzer utvecklat det strategiska och visionsinriktade ramverket för Platzers fastigheter i Högsbo industriområde.

2015-06-29 10:29 CEST Fantastic Frank Fastighetsmäkleri ​Det har skrivits ett dussin böcker om dem, de har vunnit över 60 utmärkelser för jobb i USA, Italien, Frankrike, och Japan. Nu gör Claesson Koivisto Rune något de aldrig gjort förut - ett stort antal lägenheter i centrala Stockholm. CKR har skapat personligt färgade lägenheter med en ny tids enkelhet och hög designgrad. Fantastic Frank Fastighetsmäkleri ansvarar för försäljningen.

2015-06-29 09:32 CEST Hyresgästföreningen region Sydost I Östergötland finns det kommuner som inser det akuta problemet med bostadsbristen och försöker hålla uppe byggnadstakten. Tyvärr finns det också kommuner som inte gör det.

2015-06-29 08:00 CEST Framtidenkoncernen Välkommen till våra seminarier och kaffemingel i Almedalen! Hur utveckla ett bostadsområde på de boendes villkor? Vilken nytta gör allmännyttan egentligen? Social hänsyn i upphandling - Ett strategiskt styrinstrument Renovering av miljonprogrammet – Vi behöver ett kunskapslyft!

Tessin slår nordiskt crowdfunding-rekord - Bostadsprojekt lockar 13 miljoner på 24 timmar

2015-06-29 08:00 CEST Tessin Nordic AB På torsdagseftermiddagen den 25 juni lanserades ett nytt projekt på Tessin.se, Nordens största crowdfunding-plattform för fastigheter. Projektet, med inriktning på utveckling av exklusiva bostadsrätter i Stockholm, hade finansieringsmålet 10 mkr. 24 timmar senare hade hela projektet fyllts och 13 mkr reserverats via plattformen, en överteckning på 130 % och ett nytt nordiskt crowdfunding-rekord.

Einar Mattsson i Almedalen – alla har ansvar för samhällsutvecklingen

2015-06-29 05:00 CEST Einar Mattsson För fjärde året i rad är Einar Mattsson partner till Business Arena Almedalen som samlar fastighetsbranschens debatter och seminarier på restaurang Burmeister under hela veckan. Einar Mattsson har varit verksamma på bostadsmarknaden i 80 år och är idag Stockholm stads största privata ägare av hyresbostäder.

2015-06-24 17:28 CEST Socialdemokratiska studentförbundet Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder (SSSB) har tagit fram en rapport som visar att landets studieorter tjänar mycket på att ta emot studenter. Tyvärr är bostadsbristen ett stort hinder, både för studenter och för studieorterna. S-studenter har länge drivit frågan om ökat studentbostadsbyggande. Detta är ett av många argument för att öka takten i bostadsbyggandet.

2015-06-23 10:20 CEST Hyresgästföreningen region Sydost I Jönköpings län finns det kommuner som inser det akuta problemet med bostadsbristen och försöker hålla uppe byggnadstakten. Tyvärr finns det också kommuner som inte gör det.

Plats för fler än 1000 nya hyresrätter i Göteborg

2015-06-22 09:51 CEST Familjebostäder i Göteborg AB Familjebostäder i Göteborg har tillsammans med fyra arkitektkontor inventerat en del av fastighetsbeståndet för att hitta platser för nyproduktion av hyresrätter. På och i anslutning till Familjebostäders mark har plats för närmare 1000 lägenheter identifierats och när vi också ser till annan närliggande mark så blir antalet 1400. Ansökan om planbesked har skickats till Stadsbyggnadskontoret.