Pressmeddelanden

2015-11-25 09:15 CET Hyresgästföreningen region Sydost På 20 år har priserna för el, värme, avfall och vatten ökat med i snitt 53 procent i Blekinge län. Under samma period har övriga priser i samhället bara ökat med 22 procent. Kraftigast ökning har Sölvesborgs kommun med 59 procent.

2015-11-25 09:15 CET Hyresgästföreningen region Sydost På 20 år har priserna för el, värme, avfall och vatten ökat med i snitt 53 procent i Jönköpings län. Under samma period har övriga priser i samhället bara ökat med 22 procent. Kraftigast ökning har Habo kommun med 82 procent.

Lessebos prisökning – 97 procent

2015-11-25 09:15 CET Hyresgästföreningen region Sydost På 20 år har priserna för el, värme, avfall och vatten ökat med i snitt 63 procent i Kronobergs län. Under samma period har övriga priser i samhället bara ökat med 22 procent. Kraftigast ökning har Lessebo kommun med 97 procent.

Gotlands prisökning – 88 procent

2015-11-25 09:15 CET Hyresgästföreningen region Sydost På 20 år har priserna för el, värme, avfall och vatten ökat med i snitt 65 procent i Kalmar och Gotlands län. Under samma period har övriga priser i samhället bara ökat med 22 procent. Kraftigast ökning har Gotland med 88 procent.

Över 2000 påbörjade lägenheter – 2015 rekordår i Linköping

2015-11-25 07:00 CET Linköpings kommun ​Antalet påbörjade lägenheter i Linköping har fyrdubblats jämfört med 2014. Till och med idag har 2109 lägenheter påbörjats. Under hela förra året påbörjades 583 lägenheter.

Bostadsrättsföreningen Kungsklippan väljer Einar Mattsson igen

2015-11-23 12:55 CET Einar Mattsson Bostadsrättsföreningen Kungsklippan som är Sveriges tredje största bostadsrättsförening har återigen valt att anlita Einar Mattsson som förvaltare. Föreningen omfattar 1031 lägenheter, 51 lokaler och cirka 44 000 kvadratmeter. Det nya avtalet innebär att Einar Mattsson anlitas för teknisk och administrativ förvaltning.

2015-11-23 08:30 CET Hyresgästföreningen region Sydost Hyresgästföreningen har avslutat hyresförhandlingarna för 2016 med Byggebo i Oskarshamn. Hyresgästföreningen lyckades förhandla ner Byggebos yrkande med 76 procent och nå en överenskommelse om en höjning av hyrorna nästa år med 0,55 procent. Byggebo ville höja hyran med 2,24 procent från den 1 januari nästa år, vilket är över snittet i landet.

Hyrorna klara för ombyggnationen på Vetterstorp

2015-11-20 10:06 CET Bostads AB Mimer Bostads AB Mimer och Hyresgästföreningen är nu överens om de nya hyresnivåerna som blir efter ombyggnationen på Vetterstorp. Hyresförändringen ligger inom intervallet 14-72 procent. Vilken hyra som varje hyresgäst får beror på vilken nivå på upprustningen som hyresgästen väljer.

2015-11-20 09:34 CET Hyresgästföreningen region Stockholm Hyresgästföreningen region Stockholm presenterar idag en rapport som visar att de privata fastighetsägarna i regionen gör en genomsnittlig vinst på drygt 19 000 kronor per lägenhet och år. Fastighetsbolagen i rapporten äger och förvaltar över 60 000 lägenheter och har ett marknadsvärde på över 100 miljarder kronor.

Bostadsstopp för den rödgrönrosa majoriteten

2015-11-19 07:00 CET Moderaterna i Stockholm Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad driver en bostadspolitik som innebär att tusentals nya bostäder försenas. Det kan ibland vara svårt att bilda sig en ordentlig överblick över alla dessa projekt. Därför lanserar Moderaterna idag en digital karta över projekt med nya bostäder som den rödgrönrosa majoriteten försenat och stoppat runt om i Stockholm.