Pressmeddelanden

Startskott för fler bostäder längs Hyllie allé

2014-04-23 13:29 CEST Malmö stad Hyllie utbyggnadsområde i södra Malmö, har senaste åren växt med ett intensivt bostadsbyggande av ca 300 lägenheter längs områdets huvudgator. Tonvikten av bebyggelsen har hittills varit utmed Hyllie boulevard. Nu förväntas en fortsatt utbyggnad längs Hyllie allé, där sammanlagt 1 700 bostäder planeras. Det förtydligades idag då tekniska nämnden godkände en tomträttsupplåtelse för 80 nya bostäder.

Stort intresse vid säljstarten av Väsbyhems första bostadsrätter

2014-04-23 08:22 CEST AB Väsbyhem Intresset var stort när Väsbyhem tillsammans med HusmanHagberg hade säljstart för Brf Solvändan på tisdagen den 22 april kl 9.00. Väsbyhem har under lång tid verkat för en ökad bostadsförsörjning i Upplands Väsby och har under senare tid producerat många nya hyresrätter i kommunen. För första gången i bolagets historia bygger Väsbyhem nu även bostäder i bostadsrättsform.

2014-04-22 12:24 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Östergötlands län: Ett rum och kök – 12 månader Två rum och kök – 16 månader Tre rum och kök – 16 månader Fyra rum och kök – 18 månader

2014-04-22 12:18 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Kronobergs län: Ett rum och kök – 5 månader Två rum och kök – 6 månader Tre rum och kök – 10 månader Fyra rum och kök – 16 månader

2014-04-22 12:13 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Kalmars län: Ett rum och kök – 20 månader Två rum och kök – 15 månader Tre rum och kök – 16 månader Fyra rum och kök – 26 månader

2014-04-22 12:09 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Blekinges län: Ett rum och kök – 4 månader Två rum och kök – 6 månader Tre rum och kök – 13 månader Fyra rum och kök – 20 månader

2014-04-22 12:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Blekinges län: Ett rum och kök – 4 månader Två rum och kök – 6 månader Tre rum och kök – 13 månader Fyra rum och kök – 20 månader

2014-04-22 11:59 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Gotlands län: Ett rum och kök – 30 månader Två rum och kök – 42 månader Tre rum och kök – 36 månader Fyra rum och kök – 42 månader

 Främsta förbättringarna näringslivskontoren kan erbjuda svenska företag

2014-04-22 09:47 CEST Custice Sveriges näringslivskontor arbetar med att förbättra svenska företags förutsättningar att bedriva lönsam verksamhet. Custice har frågat företagen vilka förbättringar de skulle vilja se. Infrastruktur och fler bostäder är de vanligast förekommande svaren bland företagen.

Kevius (M): 850 nya bostäder vid Brommaplan

2014-04-22 06:26 CEST Moderaterna i Stockholms stad På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden besluta att ställa ut detaljplanen Grammet 1 på granskning. Förslaget innebär 850 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge precis vid Brommaplan. Förutom nya bostäder föreslås också handel och service i bottenvåningarna, kontor, en ny mindre galleria och överdäckning av bussterminalen.