Pressmeddelanden

Ett Stockholm för alla - en budget för en stad med jobb, kunskap och möjligheter

2014-11-26 11:47 CET Moderaterna i Stockholm När fler ges möjlighet till arbete och egen försörjning stärks också möjligheterna att utveckla Stockholm. - Fler arbetade timmar är en förutsättning för att kunna finansiera välfärden. Vi prioriterar en stabil ekonomi, fler jobb och fokus på kärnverksamheterna inom skola, äldreomsorg och sociala verksamheter utan att höja skatten, säger gruppledaren och oppositionsrådet Anna König Jerlmyr (M).

Hemmets utseende och stil styr våra renoveringar under 2015

2014-11-26 11:42 CET Prognoscentret AB Svenska hushåll vill helst renovera köket och badrummet om de får önska fritt. Detta enligt en färsk undersökning från Prognoscentret där 500 svenskar svarat på vilka som är de troligaste samt mest önskvärda renoveringsåtgärderna i bostaden.

Kristdemokraternas budgetförslag: fler bostäder för unga!

2014-11-26 06:15 CET Kristdemokraterna i Stockholms stadshus Kristdemokraternas förslag till budget för 2015 i Stockholms stad innehåller flera satsningar på att öka antalet små lägenheter för unga samt på en attraktivare stad.

König Jerlmyr (M): Moderaterna vill se en ambitionshöjning i bostadsbyggandet

2014-11-25 06:30 CET Moderaterna i Stockholm Moderaterna i Stockholms stad vill se höjda ambitioner i bostadsbyggandet fram till år 2018. Därför kommer Moderaterna i sitt budgetförslag att föreslå att det ska byggas drygt 13 000 fler bostäder än vad vänstermajoriteten föreslår i sin budget. Det innebär sammanlagt 40 000 bostäder denna mandatperiod.

Förhållandevist lågt yrkande i årets hyresförhandling

2014-11-21 10:30 CET Sundsvalls kommun Mitthem presenterar idag sitt yrkande på en hyreshöjning på 2,46 procent för 2015. - Det gläder mig att vi trots de stora underhållssatsningar vi gör lyckats hålla yrkandet på en nivå som är under riksgenomsnittet, säger Mitthems vd Marie Selin.

Den Europeiska byggbranschen kämpar på i motvinden

2014-11-19 10:00 CET Prognoscentret AB Euroconstruct har justerat ned förväntningarna på den årliga ekonomiska tillväxten med 0,4 procentenheter jämfört med den rapport som publicerades i början av juni. Detta får konsekvenser för de Europeiska bygginvesteringarna som i år ökar med 1 procent jämfört med tidigare bedömda 1,3 procent. Förväntningarna de kommande åren ligger dock oförändrade på en tillväxttakt strax över 2 procent per år.

2014-11-19 08:30 CET Västerås stad Västerås stads nya byggnadsnämndsordförande bjuder in till ett möte med pressen kring ökat bostadsbyggande och tillgänglighetspriset 2014. Pressträffen hålls torsdag 20 november klockan 15.00 i trapphushallen på våning 4 i stadshuset.

2014-11-18 16:19 CET Umeå kommun Ett planförslag innebär att fyra hus med ägarlägenheter och bostadsrätter byggs vid Kvarnvägen, ovanför småbåtshamnen vid Lundåkern. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har beslutat att föra vidare förslaget i planprocessen. Beslut fattas av fullmäktige.

2014-11-18 14:41 CET Hyresgästföreningen region Sydost Mjölby kommun bygger alldeles för lite bostäder, framförallt hyresrätter. Bostadsbristen och den ökande bostadsbristen kommer hämma utvecklingen för Mjölby. Vart ska de 274 stycken 15-åringarna flytta framöver?

Kartongfabrik blir till bostäder.

2014-11-18 07:25 CET AdPlant Nu förvandlas en anrik kartongfabrik om till exklusiva bostäder. Design och reklambyrån AdPlant har fått uppdraget att marknadsföra projektet.