Pressmeddelanden

Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens sediment

Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens sediment

2012-05-24 09:26 CEST
Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens bottensediment den 29-31 maj.