Pressmeddelanden

Service är viktigare än råvara för restauranggästen

Service är viktigare än råvara för restauranggästen

2015-04-27 09:53 CEST
​Inför årets final av Nyskaparstipendiet presenterade Menigo den 22 april sin årliga br...

Hård kamp om begravningarna

Hård kamp om begravningarna

2014-10-27 12:56 CET
UC har sammanställt en analys över begravningsbranschen (SNI2007:96030). Analysen pekar...

Fristående grundskolor mår betydligt bättre än fristående gymnasier

Fristående grundskolor mår betydligt bättre än fristående gymnasier

2013-09-07 09:00 CEST
UC har fortsatt sin granskning av fristående skolor och granskar nu de huvudmän, aktieb...

Leox Holding AB: Leox satsar stort för framtiden!  Nyemission av konvertibler med 10% ränta

Leox Holding AB: Leox satsar stort för framtiden! Nyemission av konvertibler med 10% ränta

2012-05-23 14:44 CEST
Styrelsen för Leox Holding AB (publ) har inom ramen för bemyndigande från bolagsstämman...

Leox Corporate Finance förstärker  sälj- och ledningsfunktion

Leox Corporate Finance förstärker sälj- och ledningsfunktion

2012-04-03 10:33 CEST
Leox Holdings dotterbolag Leox Corporate Finance förstärker sin sälj- och ledningsfunkt...

Nytt strategiskt förvärv av försäkrings- mäklaren Fakta Finans i Sverige AB!

Nytt strategiskt förvärv av försäkrings- mäklaren Fakta Finans i Sverige AB!

2012-04-02 13:50 CEST
Fakta Finans i Sverige AB bedriver oberoende finansiell rådgivning till privatpersoner ...

Leox Holding AB: Tradingportfölj med 15-procentig avkastning lanseras som kapitalförvaltningsprodukt.

Leox Holding AB: Tradingportfölj med 15-procentig avkastning lanseras som kapitalförvaltningsprodukt.

2011-12-07 10:09 CET
Leox Holding AB (publ) erbjuder via dotterbolaget Börsvinnare Sverige AB börsrelaterad ...

Stagflation närmar sig, passivitet är inget alternativ

2011-04-21 10:23 CEST
Under de senaste två åren har råvarupriserna skjutit i höjden och har höjt både inflati...

Börsvinnare.se granskar: Kina utifrån investerarens perspektiv

2010-11-08 16:39 CET
Börsvinnare.se granskar Kina utifrån investeringsperspektivet i en artikelserie.

Hur var byrååret 2009? Nu startar datainsamlingen

2010-06-21 09:44 CEST
I tjugotre år har Sveriges Kommunikationsbyråer gett ut rapporten byråbranschens utveck...