Pressmeddelanden

Service är viktigare än råvara för restauranggästen

2015-04-27 09:53 CEST Menigo Foodservice AB ​Inför årets final av Nyskaparstipendiet presenterade Menigo den 22 april sin årliga branschanalys ”Närproducerat och nyskapande”. Även om analysen visar ett stort och växande intresse för råvaror, närproducerat och nyskapande i Sverige, är det service, pris och personal som styr valet av restauranger och mat.

Innventia - "Boosting business with science"

2014-11-19 13:04 CET Wide Narrow - The pulp and paper industry is currently facing revolutionary changes. As the world's leading research institutes, it is crucial to have a well-structured and efficient Intelligence process. Wide narrow has one of the best solutions for managing intelligence information, analysis and, not least, reporting, says Fredrik Rosén, Marketing Innventia.

Hård kamp om begravningarna

2014-10-27 12:56 CET UC AB UC har sammanställt en analys över begravningsbranschen (SNI2007:96030). Analysen pekar på en bransch under press på grund av fallande antal döda samt ökat antal aktörer. Analysen om fattar begravningsbyråer som drivs som aktiebolag.

Fristående grundskolor mår betydligt bättre än fristående gymnasier

2013-09-07 09:00 CEST UC AB UC har fortsatt sin granskning av fristående skolor och granskar nu de huvudmän, aktiebolag, som driver fristående grundskolor i Sverige läsåret 2012/13. Resultatet av analysen ger en bild av en välmående bransch. En situation som är som natt och dag jämfört med de fristående gymnasieskolorna.

2012-05-23 14:44 CEST Leox Holding AB (publ) Styrelsen för Leox Holding AB (publ) har inom ramen för bemyndigande från bolagsstämman den 16 mars 2012 fattat beslut om att utan företräde för befintliga aktieägare erbjuda möjlighet att teckna konvertibler i Bolaget till ett belopp om 4 000 000 kronor. Syftet med erbjudandet är att säkerställa expansionen i gjorda förvärv samt säkerställa grundfinansiering inför ett planerat större förvärv.

2012-04-03 10:33 CEST Leox Holding AB (publ) Leox Holdings dotterbolag Leox Corporate Finance förstärker sin sälj- och ledningsfunktion genom att utse Kicki Barklund till vVd. Kicki Barklund har de senaste åren arbetat i Bolaget som projektledare och har drygt 12 års branscherfarenhet av bland annat kapitalanskaffningsuppdrag, riskkapital, finansiell information, compliancefrågor, extern kommunikation och IR.

2012-04-02 13:50 CEST Leox Holding AB (publ) Fakta Finans i Sverige AB bedriver oberoende finansiell rådgivning till privatpersoner och företag i Sverige. Bolaget finns förnärvarande i Malmö, Göteborg och Helsingborg och har 10 anställda. Under 2012 kommer bolaget rekrytera ytterligare personal och kommer vid årets slut vara cirka 16 anställda. Fakta Finans står under Finansinspektionens tillsyn.

2011-12-07 10:09 CET Leox Holding AB (publ) Leox Holding AB (publ) erbjuder via dotterbolaget Börsvinnare Sverige AB börsrelaterad information och analyser. Börsvinnare är anknutet ombud till Skandinavisk Fondkommission AB. Skandinavisk Fondkommission erbjuder idag kapitalförvaltning baserat på Basportföljen som presenteras i Leox Market Outlook, ett marknadsbrev från Börsvinnare Sverige.

2011-04-21 10:23 CEST Leox Holding AB (publ) Under de senaste två åren har råvarupriserna skjutit i höjden och har höjt både inflationen och inflationsförväntningarna. Samtidigt som råvarupriserna rusar och inflationen stiger globalt, brottas några av världens viktigaste ekonomier med hög arbetslöshet och låg tillväxt. Det påminner om samma makroekonomiska klimat som på 1970-talet. Ett stagflationsscenario närmar sig.

2010-12-01 08:06 CET Wolters Kluwer En överenskommelse med SCB (Statistiska Centralbyrån) möjliggör för Norstedts Juridik att förse bokslutsprogrammet Norstedts Bokslut med SCB Branschstatistik.