Pressmeddelanden

Sveriges Regering Försäkringskassan(FK) och dess ledning är ansvariga för de interna vägledningarna för gränsöverskridande vård inom EU/EES

2012-01-31 13:00 CET
FK bedriver således i sin handläggning av AL:s gränsöverskridande vård ansökan om ersät...

Om Försäkringskassan och att brott begås inom Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar

2011-12-13 03:50 CET
Domstolar dömer de som begått bedrägeri gentemot Försäkringskassan, vilket är högst rim...