Pressmeddelanden

2014-02-13 13:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Två BTH-forskare medverkar vid den konferens i telemedicin inom primärvården som genomförs i Tallinn den 14 februari. Vid konferensen kommer de att berätta hur införandet av IT kan förbättra hälso- och sjukvården, speciellt i glesbygden.

2014-02-12 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 14 februari försvarar Hang Zettervall, BTH, sin avhandling i ämnet matematik med tillämpningar. Hon disputerar på avhandlingen ”Fuzzy Set Theory Applied to Make Medical Prognoses for Cancer Patients”. Avhandlingen tittar på hur man kan uppskatta överlevnad och operationsmöjligheter för magsäckscancerpatienter samt behandlingsmetoder för prostatacancer.

Med sikte på framtidens IT-säkerhetsspecialister

2014-01-31 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Vad behöver framtidens IT-säkerhetspecialister kunna? Det diskuteras just nu i projektet ”ENGENSEC – Educating the Next generation experts in Cyber Security” som finansieras av EU och där BTH fått uppdraget att leda framtagningen av en ny tvåårig masterutbildning i IT-säkerhet. Vid BTH finns flera välutrustade säkerhetslaboratorier där de kan simulera hackerattacker och andra digitala hot.

2014-01-30 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 31 januari försvarar Alexander Popescu Westerhagen, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”Cognitive Radio Networks: Elements and Architectures”.

Nya utbildningar ska möta näringslivets behov av kompetens

2014-01-28 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola BTH får 4,8 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att utveckla två utbildningsprogram i samarbete med näringslivet. Det ger studenterna en nära koppling till aktuella problemställningar och näringslivet en koppling till aktuell forskning inom området.

2014-01-22 09:07 CET Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Institute of Technology, BTH, has been granted 5 million SEK for the research project “Transforming Healthcare Delivery – Innovative mHealth technologies for Health Promotion and Better Health Outcome”. The aim is to establish Indo-Swedish collaboration around innovative technologies for the promotion of health and health services in both India and Sweden.

2014-01-21 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola BTH får 5 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Hälsovård i förändring – innovativa mobila teknologier för främjande av hälsa”. Syftet är att skapa ett indiskt-svenskt samarbete kring innovativa teknologier för främjande av hälsa och hälsovård i både Indien och Sverige.

Sjuksköterskor tar examen

2014-01-15 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 17 januari avslutar 60 sjuksköterskestudenter sin utbildning vid BTH. Media välkomnas att närvara under examenshögtiden och att träffa studenterna.

Nobelföreläsning om Alice Munro

2013-12-10 13:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Torsdagen den 12 december föreläser Ulrica Skagert, BTH, om Alice Munro, årets Nobelpristagare i litteratur. Media är välkommen. Föreläsningen handlar om ”Alice Munros noveller som möjlighet – kvantfysik som kreativ metafor”. Ulrica är den enda i Sverige som disputerat på Alice Munros författarskap.

2013-12-10 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Onsdagen den 11 december presenteras resultatet av projektet Innovativa Blekinge. Några av företagen i projektet berättar om sina framgångar och hur de hanterade utmaningar längs vägen. Media är välkommen att närvara.