Pressmeddelanden

2013-11-06 14:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Den 7 november startar Karlskrona Robothon – tävlingen i robotkonstruktion för ungdomar. Media är välkommen att ta del av tävlingen. Robothon är en tävling i robotkonstruktion och programmering för ungdomar från årskurs 7 och upp till studenter på högskolan. Tävlingen är ett samarbete mellan BTH, Karlskrona kommun, Hyper Island samt företagen Molybden och AllBinary.

Japan lär av svensk äldreforskning

2013-11-06 10:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Det japanska samhället står inför stora utmaningar när det gäller att ta hand om en allt äldre befolkning. Boken ”Home care across Europe” i vilken BTH-forskare Cecilia Fagerström är medförfattare, gav fyra japanska forskare inspiration att besöka BTH för att lära mer om hemvård för äldre. Media är välkommen att träffa de japanska forskarna samt Cecilia Fagerström.

2013-10-18 14:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Från och med måndag kommer BTH:s studenter att få hjälp i att bli bättre på akademiskt skrivande. Då lanseras nämligen den nya webbplatsen Skrivguiden.se som ska ge studenterna konkreta råd och vägledning. Media är välkommen att medverka då tjänsten lanseras.

2013-10-18 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Den 7 november startar Karlskrona Robothon som är en tävling i robotkonstruktion för ungdomar. Tävlingen är ett samarbete mellan BTH, Karlskrona kommun, Hyper Island samt företagen Molybden och AllBinary. Robothon är en tävling i robotkonstruktion och programmering för ungdomar från årskurs 7 och upp till studenter på högskolan.

2013-10-17 10:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Den 18 oktober startar ett entreprenörskapsprojekt vid BTH. Syftet är att främja kvinnors företagande genom att använda innovativa idéer och kunskap om hållbar utveckling så att nya företag kan skapas eller att existerande företag som ägs av kvinnor kan växa och skapa arbetstillfällen. Media är välkommen att träffa både deltagare och koordinatorer.

WonderLAN på BTH

2013-10-11 14:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Den 11–14 oktober pågår WonderLAN på BTH. LAN:et vänder sig främst till ungdomar mellan 13–25 år men är öppet för alla som har intresse av spel. Media är välkommen att besöka WonderLAN.

2013-10-08 12:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – MISTRA – har låtit BTH leda en analys av behovet av forskning för att konkretisera begreppet hållbar utveckling så att det blir mer operativt och praktiskt användbart i olika typer av beslutssituationer. – Vi kommer bland annat att genomföra en workshop med och vi har redan fått ihop ett imponerande startfält av bolagsägare och chefer.

BTH och Telenor kraftsamlar för framtiden

2013-10-08 09:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Onsdagen den 9 oktober möts BTH och Telenor för att skriva under ett samarbetsavtal kring utbildning och forskning. I en stark konkurrensutsatt situation och med länets höga ungdomsarbetslöshet inser båda parter värdet av att närma sig varandra och att samarbeta. Media är välkommen att träffa representanter för både BTH och Telenor.

Forskare talar om utmaningen att införa IT i vården

2013-10-07 10:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Den 7–9 oktober håller Siemens sin årliga användarkonferens. Som inbjuden talare kommer BTH-forskaren Lina Nilsson att medverka genom att hålla det avslutade seminariet. Lina forskar inom området tillämpad hälsoteknik och kommer att föreläsa om varför det är så svårt att implementera IT i vården.

2013-10-04 10:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Frågan hur vi ska hjälpa äldre människor att leva ett självständigt liv i sina egna hem och öka deras självständighet är ständigt aktuell. Ny och innovativ teknik kan vara en del av lösningen. Detta diskuteras under OPEN DAYS i Bryssel i oktober där bland annat BTH medverkar.