Pressmeddelanden

Nytt kunskapscentrum om buller leds av VTI

Nytt kunskapscentrum om buller leds av VTI

2018-01-22 07:04 CET
Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett VTI i uppdrag ...

Vanligaste arbetssjukdomen minskas med lågvibrerande maskiner

Vanligaste arbetssjukdomen minskas med lågvibrerande maskiner

2017-12-06 13:43 CET
Vibrationsskador är den vanligaste orsaken till arbetssjukdom i Sverige i dag. Men mask...

Vägtrafikbullret minskar i Malmö

Vägtrafikbullret minskar i Malmö

2017-11-23 13:20 CET
Malmö stad har genomfört en ny bullerkartläggning som visar att bullret från vägtrafik ...

Nya Årstabergs station utreds

Nya Årstabergs station utreds

2017-11-10 06:03 CET
Norconsult har vunnit uppdraget att utreda frågor kring utökade resenärsströmmarna och ...

Skandinaviska Områdesskydd bygger bullerskydd åt Göteborgs Stad

Skandinaviska Områdesskydd bygger bullerskydd åt Göteborgs Stad

2017-10-19 15:04 CEST
Skandinaviska Områdesskydd har fått uppdraget att bygga 460 meter bullerskydd för Göteb...

Stor skillnad för hälsa  och samhällsnytta mellan diesel- och andra bussar

Stor skillnad för hälsa och samhällsnytta mellan diesel- och andra bussar

2017-06-27 08:00 CEST
Ny studie visar stora skillnader mellan dieselbussar och andra bussar när det gäller hä...

Göteborg får eldrivna ledbussar på linje 16

Göteborg får eldrivna ledbussar på linje 16

2017-06-15 08:04 CEST
Först kom el- och elhybridbussarna som rullar på uppmärksammade linje 55. Nästa steg bl...

Anti-bullertunnel ett innovativt försök att stänga in trafikbuller istället för människor

Anti-bullertunnel ett innovativt försök att stänga in trafikbuller istället för människor

2017-04-26 11:52 CEST
U&We har tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns T...