Pressmeddelanden

Nya bullerskydd förbättrar skolmiljön i Danderyd

Nya bullerskydd förbättrar skolmiljön i Danderyd

2018-07-20 17:25 CEST
Danderyds kommun satsar på skolmiljön med flera nya bullerskydd i det miljöklassade mat...

Hammerglass bygger bullerskärmar och väderskydd i nya Rosengård station

Hammerglass bygger bullerskärmar och väderskydd i nya Rosengård station

2018-04-16 16:46 CEST
April 2018: Hammerglass AB har av huvudentreprenören BCA tilldelats uppdraget att bygga...

Nytt kunskapscentrum om buller leds av VTI

Nytt kunskapscentrum om buller leds av VTI

2018-01-22 07:04 CET
Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett VTI i uppdrag ...

Vanligaste arbetssjukdomen minskas med lågvibrerande maskiner

Vanligaste arbetssjukdomen minskas med lågvibrerande maskiner

2017-12-06 13:43 CET
Vibrationsskador är den vanligaste orsaken till arbetssjukdom i Sverige i dag. Men mask...

Vägtrafikbullret minskar i Malmö

Vägtrafikbullret minskar i Malmö

2017-11-23 13:20 CET
Malmö stad har genomfört en ny bullerkartläggning som visar att bullret från vägtrafik ...

Nya Årstabergs station utreds

Nya Årstabergs station utreds

2017-11-10 06:03 CET
Norconsult har vunnit uppdraget att utreda frågor kring utökade resenärsströmmarna och ...

Skandinaviska Områdesskydd bygger bullerskydd åt Göteborgs Stad

Skandinaviska Områdesskydd bygger bullerskydd åt Göteborgs Stad

2017-10-19 15:04 CEST
Skandinaviska Områdesskydd har fått uppdraget att bygga 460 meter bullerskydd för Göteb...

Stor skillnad för hälsa  och samhällsnytta mellan diesel- och andra bussar

Stor skillnad för hälsa och samhällsnytta mellan diesel- och andra bussar

2017-06-27 08:00 CEST
Ny studie visar stora skillnader mellan dieselbussar och andra bussar när det gäller hä...