Pressmeddelanden

Åsa leder Trafikbuller 2019

Åsa leder Trafikbuller 2019

2019-05-15 15:10 CEST
Norconsults Åsa Stenman Norlander har fått det ärofyllda uppdraget att moderera Trafikb...

Helt nytt bullerskydd med unika fördelar

Helt nytt bullerskydd med unika fördelar

2019-05-02 08:08 CEST
D-Timmer är ett helt nytt bullerplank med flera stora fördelar: snabb montering, fantas...

Hultafors Group lanserar Hellberg hörselskydd

Hultafors Group lanserar Hellberg hörselskydd

2019-04-01 08:00 CEST
Hellberg lanseras på den europeiska marknaden och redan från start erbjuder de ett komp...

Asfalt som minskar vägbullret är positivt enligt boende

Asfalt som minskar vägbullret är positivt enligt boende

2019-03-27 09:20 CET
I takt med att städer förtätas utsätts fler invånare för störande trafikbuller i sin bo...

Enkät till barn ska undersöka hur miljön påverkar hälsan

Enkät till barn ska undersöka hur miljön påverkar hälsan

2019-03-19 12:01 CET
Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, el...

Nytt fönsterbidrag för bulleråtgärder

2019-01-03 12:24 CET
Fastighetsägare som påverkas av buller från någon av Västerås stads gator eller vägar k...

Så påverkar sjöfarten Östersjön

Så påverkar sjöfarten Östersjön

2018-12-05 08:00 CET
Båtbottenfärger, undervattensbuller, utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser och föro...

Nya bullerskydd förbättrar skolmiljön i Danderyd

Nya bullerskydd förbättrar skolmiljön i Danderyd

2018-07-20 17:25 CEST
Danderyds kommun satsar på skolmiljön med flera nya bullerskydd i det miljöklassade mat...

Hammerglass bygger bullerskärmar och väderskydd i nya Rosengård station

Hammerglass bygger bullerskärmar och väderskydd i nya Rosengård station

2018-04-16 16:46 CEST
April 2018: Hammerglass AB har av huvudentreprenören BCA tilldelats uppdraget att bygga...

Nytt kunskapscentrum om buller leds av VTI

2018-01-22 07:04 CET
Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett VTI i uppdrag ...