Pressmeddelanden

Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

2019-09-19 09:51 CEST
Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. I projektet Klim...

Allmännyttiga klimatpiloter banar väg för fossilfritt byggande

Allmännyttiga klimatpiloter banar väg för fossilfritt byggande

2019-09-19 08:59 CEST
Nu har Allmännyttans klimatinitiativ tagit första steget mot en branschstandard för att...

Bra med utökat investeringsstöd, men låt det inte bli en återvändsgränd – Hyresgästföreningen kommenterar regeringens investeringsstöd för hyresbostäder

Bra med utökat investeringsstöd, men låt det inte bli en återvändsgränd – Hyresgästföreningen kommenterar regeringens investeringsstöd för hyresbostäder

2019-09-16 10:15 CEST
Nästan dagligen både hör och ser vi svårigheterna för folk att få en bostad, i synnerhe...

Husbyggnaden i Norden – Sverige starkt men sämre framöver

Husbyggnaden i Norden – Sverige starkt men sämre framöver

2019-09-02 09:00 CEST
I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggande och ekonomi i Norden, Nordenr...

Hyresmarknadskommittén summerar förhandlingsarbetet 2019

2019-06-24 09:59 CEST
Fler hyresrätter omfattas av fleråriga överenskommelser och en genomsnittlig hyreshöjni...

Här är programmet för Allmännyttans arena i Almedalen 3 juli!

Här är programmet för Allmännyttans arena i Almedalen 3 juli!

2019-06-17 05:58 CEST
I år hålls Allmännyttans arena i Almedalen onsdagen 3 juli och för andra året i rad sam...

Byggrätter säljs snart i första etappen för Södra Källtorp

Byggrätter säljs snart i första etappen för Södra Källtorp

2019-04-11 08:30 CEST
Nu har detaljplanen för Södra Källtorp vunnit laga kraft. I och med det kan ett nytt bo...

Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

2019-04-01 11:19 CEST
Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grön...

Örebro kommuns bostadsbyggande har stabiliserats

Örebro kommuns bostadsbyggande har stabiliserats

2019-01-28 08:00 CET
Under de senaste åren har Örebro kommun byggt ikapp det underskott av bostäder som fann...

Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Hoten mot hyresgästerna

Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Hoten mot hyresgästerna

2019-01-25 09:42 CET
Martin Hofverberg, Hyresgästföreningens chefsekonom, kommenterar utvecklingen på bostad...