Pressmeddelanden

2014-01-09 09:04 CET Skanska AB Skanska har tecknat kontrakt om att utföra ett bygguppdrag med kringtjänster till ett system för hantering av kolförbränningsrester (CCR) vid Kentucky Utilities E.W. Brown kraftstation i Harrodsburg, Kentucky, USA. Kontraktet är värt USD 56 M, cirka 365 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för fjärde kvartalet 2013.

2013-04-04 09:09 CEST Skanska AB Skanska har skrivit ett kontrakt värt USD 221 M, cirka 1,4 miljarder kronor, med en befintlig, konfidentiell kund. Kontraktet inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2013. Projektet ligger i västra USA och arbetet är påbörjat.

2013-01-07 09:08 CET Skanska AB Skanska har tecknat kontrakt om arbeten värda USD 213 M, cirka 1,4 miljarder kronor, för en existerande konfidentiell kund. Ordern inkluderas i orderbokningarna för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2012. Projektet ligger i västra USA och arbetet har inletts.

2012-02-08 10:27 CET Skanska AB Skanska USA Civil har skrivit kontrakt med Metropolitan Transportation Authority för Second Avenue Subway Systems Project i New York City.

2012-02-01 08:44 CET Skanska AB Skanska har fått ett bygguppdrag värt USD 120 M, cirka 820 miljoner kronor i Indiana, USA. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för det första kvartalet 2012.

2011-08-24 08:48 CEST Skanska AB Skanska har fått byggkontraktet för den tredje fasen av Gamlas Shopping Center i Helsingfors, Finland. Kontraktssumman uppgår till EUR 55 miljoner, cirka 500 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Helsingfors Handelslag Elanto (HOK-Elanto).

2011-06-01 12:18 CEST Skanska AB Skanska har fått byggkontraktet för den andra fasen av Sucharski Route utanför Gdansk. Byggkontraktet är värt PLN 184 M, cirka SEK 410 M, och ordern kommer att bokas i andra kvartalet.

2010-11-22 09:25 CET Skanska AB Skanska har fått två bygguppdrag i USA. Den sammanlagda kontraktssumman uppgår till USD 82 miljoner, ca 575 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet.

2010-11-22 09:19 CET Skanska AB Skanska har fått två bygguppdrag i USA. Den sammanlagda kontraktssumman uppgår till USD 82 miljoner, ca 575 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet.