Pressmeddelanden

Ny utgåva av Motiv MER

Ny utgåva av Motiv MER

2019-01-15 08:54 CET
​MOTIV MER fortsätter att vara till hjälp för såväl beställare som konsulter och entrep...

Arbetarskyddsregler för byggsektorn – Årets utgåva

Arbetarskyddsregler för byggsektorn – Årets utgåva

2019-01-14 09:47 CET
Boken innehåller föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måst...

Ny bok om rättsfall inom entreprenad- och konsulträtt

Ny bok om rättsfall inom entreprenad- och konsulträtt

2018-10-08 08:00 CEST
Inom byggsektorn talas det alltmer om olika rättsfall inom entreprenad- och konsulträtt...

Byggsektorns gällande författningar samlade på ett ställe

Byggsektorns gällande författningar samlade på ett ställe

2018-10-02 12:55 CEST
​Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av...

Fastighetsautomation – ny bok om teknik, ekonomi och projektledning

Fastighetsautomation – ny bok om teknik, ekonomi och projektledning

2018-01-16 09:01 CET
​Arbetet inom fastighetsautomation handlar i praktiken mycket om juridik, ekonomi och p...

Upphandling av arkitekttjänster – Arkitektens uppdrag, ny utgåva

Upphandling av arkitekttjänster – Arkitektens uppdrag, ny utgåva

2017-12-11 10:47 CET
​Innehållet i skriften är ett hjälpmedel för såväl privata som offentliga beställare oc...

Försäkringsskydd vid entreprenader – ny bok

Försäkringsskydd vid entreprenader – ny bok

2017-11-29 12:18 CET
Att förklara hur ett försäkringsskydd ser ut och vad som står i olika försäkringsvillko...

Att tolka Mät- och ersättningsregler i Anläggningsprojekt – ny bok

Att tolka Mät- och ersättningsregler i Anläggningsprojekt – ny bok

2017-11-13 08:35 CET
I den nya boken MER Anläggning – frågor och svar förtydligas frågeställningar som förek...

Byggsektorns författningar samlade på ett ställe

Byggsektorns författningar samlade på ett ställe

2017-10-17 09:30 CEST
Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av ...

Branschgemensam standard för upphandling av drift- och underhållsinstruktioner

Branschgemensam standard för upphandling av drift- och underhållsinstruktioner

2017-10-03 10:20 CEST
En rad lagar och regler ställer krav på att byggnader och anläggningar kontinuerligt sk...