Bilder

Kuggen, Lindholmen i Göteborg

Kuggen, Lindholmen i Göteborg

2016-02-19 07:00 CET

Styrsystem för energibesparing i befintliga kommersiella lokaler kan leda till en halvering av värmeåtgången. Det visar en oberoende utvärderingen av CIT Energy Management som under ett år studerat den närmare 5 000 kvadratmeter stora och fem våningar höga kontorsbyggnaden Kuggen på Lindholmen i Göteborg. I Kuggen används sedan år 2014 Kabonas energibesparingsprodukt Ecopilot.

Carin Råberger

Carin Råberger

2015-05-18 08:31 CEST

Carin arbetar på enheten för resurseffektiva byggnader.

Byggnader i Yttra Bergs naturreservat

Byggnader i Yttra Bergs naturreservat

2014-11-19 13:44 CET

Yttra Bergs naturreservat nära Gällared. Aronsgårdens byggnader från 1700 och 1800-talet har fått sig en rejäl ansiktslyftning både exteriört och interiört. Taken lyser guldgula av ny halmtäckning, väggarna glänser i rött och det är välputsat inne i såväl manhuset som i ladugårdarna.

Kronbergs ateljé

Kronbergs ateljé

2012-04-26 16:41 CEST