Pressmeddelanden

Betalningsbalansen, 2:a kvartalet 2013: Försvagad bytesbalans

2013-08-29 10:48 CEST
Bytesbalansen gav andra kvartalet ett överskott på 47 miljarder kronor. Därmed försvaga...

Betalningsbalansen, 1:a kvartalet 2013: Förstärkt valutareserv

2013-05-31 09:39 CEST
Betalningsbalansen gav första kvartalet ett överskott i bytesbalansen om 68 miljarder k...

Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2012: Stärkt bytesbalans

2013-03-01 13:29 CET
Överskottet i bytesbalansen uppgick under fjärde kvartalet till 62 miljarder kronor. By...

Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2011: Minskat överskott i varuhandeln gav svagare bytesbalans

2012-03-01 09:42 CET
Bytesbalansen för fjärde kvartalet 2011 uppgick till 50 miljarder kronor vilket är en f...

Fortsatt stark export gav större överskott i bytesbalansen

2011-05-31 09:42 CEST
Betalningsbalansen för första kvartalet 2011 visade en starkare bytesbalans. Handelsbal...

Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2010: Stark handelsbalans under årets sista kvartal

2011-03-02 09:52 CET
Bytesbalansen för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 53,3 miljarder kronor vilket är en...