Nyheter

2012-03-20 09:40 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar att tillverkningen av läkemedlen Caelyx och Ceplene flyttas från Ben Venue Laboratories (BVL) till en annan tillverkningsenhet, men att läkemedlen fortsätter tillverkas vid BVL tills en alternativ tillverkare har godkänts.

2012-02-20 13:59 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) har gjort en utvärdering av ytterligare läkemedel som tillverkas vid Ben Venue Laboratories (BVL) i Ohio, USA, på grund av tidigare påvisade brister i tillverkningens kvalitetssystem.

2011-08-10 12:46 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Det kommer troligen uppstå brist på cancerläkemedlet Caelyx (doxorubicinhydroklorid) under hösten på grund av produktionsproblem. Patienter som redan behandlas med läkemedlet bör prioriteras och alternativ behandling övervägas för nya patienter.