Pressmeddelanden

Vellinge fortsatt i topp i undersökning om företagarklimat i kommuner

2014-05-06 13:06 CEST Vellinge kommun Svenskt Näringsliv skickar varje år ut en enkät till företag i hela Sverige där de får ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Av 290 kommuner hamnade Vellinge på en femteplats.

Ny topplacering för grundskolan i Vellinge kommun

2014-04-08 10:29 CEST Vellinge kommun Den här gången gäller det SKL: s öppna jämförelser avseende grundskolan där Vellinge kommun hamnar på en femte plats bland Sveriges 290 kommuner. I rankingen mäts bland annat elevernas resultat på nationella prov och gymnasiebehörigheten till olika gymnasieprogram.

Välkommen att fira Ljungendagen den 4 april

2014-03-26 14:52 CET Vellinge kommun Den 4 april firar Ljungenskolan Ljungedagen, och media är varmt välkomna att vara med. Dagens höjdpunkt är invigningen av den nya skolgården. Kommunen har satsat 5 miljoner på en ny, fin och spännande utemiljö för eleverna.

Fortsatt goda resultat i föräldraenkäter för grundskola och förskola

2014-03-25 16:30 CET Vellinge kommun De två enkäterna har skickats ut till samtliga föräldrar med barn i grundskolan eller i förskolan. Resultaten för båda enkäterna pekar sammanfattningsvis på att de som deltog i enkäterna överlag är mycket nöjda med verksamheterna. Men resultaten pekar också på områden som kan bli ännu bättre.

Vellinge kommun KRAV-märker alla skolkök

2014-02-07 08:27 CET Vellinge kommun Som första kommun i Sverige KRAV-märker Vellinge alla sina skolkök med två KRAV-märken, det vill säga minst 50 procent KRAV-godkända livsmedel.

Vellinge kommun inför nya lönekriterier för lärare

2013-12-20 10:04 CET Vellinge kommun Utbildningsnämnden i Vellinge kommun har beslutat om nya lönekriterier för den pedagogiska verksamheten i Vellinge kommun.

Utbildningsnämnden beslutar om utökad OB-förskola

2013-12-20 09:52 CET Vellinge kommun Efter att under året på prov erbjudit öppethållande på morgnar och kvällar, så kallad OB-förskola, på Herrestorps förskola utreder kommunen nu möjligheten att utöka servicen till nattomsorg, så kallad "nattis".

Framgångar för Vellingelever i Soljakten

2013-12-10 11:46 CET Vellinge kommun Sandeplanskolans matte/NO-profilelever Flores van den Bossche, Hugo Hansson och Måns Murmark som går i nian vann Unga Forskares pris i tävlings- och forskningsprojektet Soljakten.

2014 – ett händelserikt år för skolan i Vellinge kommun

2013-11-04 19:47 CET Vellinge kommun På måndagskvällen beslutade utbildningsnämnden om internbudget för 2014. Nämnden har tilldelats 813,2 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige.

Utökad rätt till barnomsorg för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga

2013-11-04 19:45 CET Vellinge kommun Under måndagens sammanträde beslutade utbildningsnämnden att utöka rätten till barnomsorg för barn vars föräldrar är arbetslösa eller är föräldralediga för vård av annat barn.