Pressmeddelanden

Learning studies – för framtidens matematik, konferens i Stockholm den 18-19 september 2012

Learning studies – för framtidens matematik, konferens i Stockholm den 18-19 september 2012

2012-05-04 11:52 CEST
Välkommen till konferensen där du får den teoretiska bakgrunden du behöver för Learning...