Pressmeddelanden

2014-08-19 13:50 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Efter UNT:s rapportering om bristerna hos vårdföretaget Kosmo kräver Socialdemokraterna nu en tätare granskning av omvårdnaden i Uppsala.

2014-03-20 11:11 CET Socialdemokraterna i Uppsala Äldreombudsmannen i Uppsala riktar mot hur äldreomsorgen i kommunen fungerar. Det handlar bland annat om att äldre känner en social ensamhet och en brist på trygghetsboenden. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen lyft behovet av åtgärder mot den kritik som nu åter framförs och kräver svar från den borgerliga majoriteten om vad som egentligen görs.

2014-03-04 11:30 CET Socialdemokraterna i Uppsala Uppsalas hemtjänst och hemsjukvård har allvarliga brister. Det slår kommunens revisorer fast i en ny rapport. I revisorernas rapport framkommer bland annat att olika handläggare är olika generösa i bedömningen av hur mycket hemtjänst som en person ska beviljas, och att hemtjänsttagare som inte har pådrivande anhöriga riskerar att få mindre hemtjänst.

2014-02-26 13:07 CET Socialdemokraterna i Uppsala Socialdemokraterna föreslår nu att Äldrenämnden ger Kontoret för hälsa, vård och omsorg nedanstående uppdrag att utreda och planera för utbyggnad av träffpunkterna.

2014-02-12 16:23 CET Socialdemokraterna i Uppsala I dag har Äldrenämnden i Uppsala genom ett ordförandebeslut sagt upp avtalet med Omsorgshuset när det gäller hemvård. Detta efter att uppföljningen av avtalet visade på omfattande och allvarliga brister inom flera områden. Detta är inte första gången det sker och Socialdemokraterna i Uppsala kräver nu att ribban höjs för vad som krävs för att utföra hemvård i kommunen.

2013-11-26 11:07 CET Socialdemokraterna i Uppsala UNT rapporterar idag om att träffpunkterna i Uppsala växer så pass mycket att det börjar bli trångt i lokalerna. Socialdemokraterna har länge pekat på behovet av att Äldrenämnden säkerställer och utvecklar kommunens träffpunkter.

2013-10-03 10:33 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Äldreboendet Dalbyhemmet i Uppsala har återigen fått kritik från inspektionen för vård och omsorg. Den här gången var det en 89-årig kvinna som inte fick hjälp med att gå på toaletten på 10 dagar, och det krävdes att hon klagade på magont inför sin dotter. Caroline Andersson, 2e vice ordförande i Äldrenämnden, kräver nu svar från ansvarigt kommunalråd Ebba Busch (KD).

2013-06-27 10:59 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Inom Uppsalas äldreomsorg ser vi idag alltför många boendeformer som skapar social isolering på grund av fysisk otillgänglighet och bristande möjlighet till social samvaro. Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i Äldrenämnden (S), presenterar idag 10 förslag för bättre boende för Uppsalas seniorer.

2013-06-14 09:09 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Genom en interpellation till kommunfullmäktige ställer Caroline Andersson, 2e vice ordförande i Äldrenämnden (S), nu Ebba Busch till svars för vilket ansvar hon har tagit för att reda ut situationen med pressade tidsschema i Uppsalas hemtjänst.

2013-06-07 11:13 CEST Socialdemokraterna i Uppsala De senaste dagarna har såväl lokal som nationell media uppmärksammat den orimliga arbetssituationen för anställda inom Uppsalas hemtjänst. Socialdemokraterna har under en lång tid påpekat de problem och brister som skildras och kräver att Ebba Busch (KD) snabbt tar initiativ till ett möte mellan Äldrenämnden och hemtjänstutförarna.