Pressmeddelanden

2015-03-23 15:02 CET Socialdemokraterna i Uppsala Alliansen påstår i ett pressmeddelande att den rödgröna majoriteten skär ner på grundsärskola och stöd till elever. – Antingen kan Marta Obminska inte läsa budget – eller så försöker hon medvetet vilseleda, säger utbildningsnämndens ordförande Caroline Andersson (S).

2015-02-12 09:56 CET Socialdemokraterna i Uppsala Regeringens uppgörelse med Alliansen innebär att upp till 100 skolor i landet ska få testa betyg från årskurs fyra. Den rödgröna majoriteten i Uppsala säger dock nej till detta – vilket innebär att ingen av de kommunala skolorna kommer att ingå i experimentet.

2015-02-03 07:45 CET Socialdemokraterna i Uppsala Grillska gymnasiet siktar på att bli den första HBT-certifierade gymnasieskolan i Uppsala. – Det är ett jättebra initiativ som jag hoppas att fler skolor tar efter, säger kommunalrådet Caroline Andersson (S), som i veckan kommer att besöka skolan.

2014-08-19 13:50 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Efter UNT:s rapportering om bristerna hos vårdföretaget Kosmo kräver Socialdemokraterna nu en tätare granskning av omvårdnaden i Uppsala.

2014-03-20 11:11 CET Socialdemokraterna i Uppsala Äldreombudsmannen i Uppsala riktar mot hur äldreomsorgen i kommunen fungerar. Det handlar bland annat om att äldre känner en social ensamhet och en brist på trygghetsboenden. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen lyft behovet av åtgärder mot den kritik som nu åter framförs och kräver svar från den borgerliga majoriteten om vad som egentligen görs.

2014-03-04 11:30 CET Socialdemokraterna i Uppsala Uppsalas hemtjänst och hemsjukvård har allvarliga brister. Det slår kommunens revisorer fast i en ny rapport. I revisorernas rapport framkommer bland annat att olika handläggare är olika generösa i bedömningen av hur mycket hemtjänst som en person ska beviljas, och att hemtjänsttagare som inte har pådrivande anhöriga riskerar att få mindre hemtjänst.

2014-02-26 13:07 CET Socialdemokraterna i Uppsala Socialdemokraterna föreslår nu att Äldrenämnden ger Kontoret för hälsa, vård och omsorg nedanstående uppdrag att utreda och planera för utbyggnad av träffpunkterna.

2014-02-12 16:23 CET Socialdemokraterna i Uppsala I dag har Äldrenämnden i Uppsala genom ett ordförandebeslut sagt upp avtalet med Omsorgshuset när det gäller hemvård. Detta efter att uppföljningen av avtalet visade på omfattande och allvarliga brister inom flera områden. Detta är inte första gången det sker och Socialdemokraterna i Uppsala kräver nu att ribban höjs för vad som krävs för att utföra hemvård i kommunen.

2013-11-26 11:07 CET Socialdemokraterna i Uppsala UNT rapporterar idag om att träffpunkterna i Uppsala växer så pass mycket att det börjar bli trångt i lokalerna. Socialdemokraterna har länge pekat på behovet av att Äldrenämnden säkerställer och utvecklar kommunens träffpunkter.

2013-10-03 10:33 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Äldreboendet Dalbyhemmet i Uppsala har återigen fått kritik från inspektionen för vård och omsorg. Den här gången var det en 89-årig kvinna som inte fick hjälp med att gå på toaletten på 10 dagar, och det krävdes att hon klagade på magont inför sin dotter. Caroline Andersson, 2e vice ordförande i Äldrenämnden, kräver nu svar från ansvarigt kommunalråd Ebba Busch (KD).