Pressmeddelanden

2012-04-27 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Den molekylära livsvetenskapen är ett snabbt växande fält som är beroende av visualiseringar och animationer för att bli begriplig. Men animationer har också begränsningar som gör att de kan feltolkas i undervisningen.