Pressmeddelanden

Ungas driv i fokus för samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen och Campus

2012-05-23 13:29 CEST
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande betonas i de nya läroplanerna och Skolverk...