Pressmeddelanden

2012-05-23 13:29 CEST Helsingborgs stad Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande betonas i de nya läroplanerna och Skolverket har i uppdrag att stimulera utvecklingen av detta. Till hösten kommer Skolverkets kurs entreprenöriellt lärande att arrangeras på Campus Helsingborg med utbildningsledare från skol- och fritidsförvaltningen. Utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall ser detta som en bra möjlighet för skolan.