Pressmeddelanden

2012-01-03 09:18 CET Skanska AB Skanska har fått i uppdrag att bygga ut järnvägen mellan Neuquén och Port of Bahía Blanca, i regionen Buenos Aires, Argentina. Uppdraget utförs i ett joint venture med de lokala företagen Chediack and Milicic.