Pressmeddelanden

29 procent av cheferna känner sig inte delaktiga i beslut

2012-11-29 08:47 CET Springlife Prestationsanalysföretaget Springlife har under 2012 genomfört en undersökning med svar från 2058 chefer och 29381 medarbetare i offentlig sektor som visar att endast 71 procent av cheferna känner att de ofta har möjlighet att påverka beslut.

2012-11-29 08:13 CET Previa Varannan anställd kvinna känner sig ofta trött, och tre av tio kvinnor sover oroligt eller har svårt att somna på kvällarna. Det visar en ny undersökning från hälsoföretaget Previa. Sömnbrist ökar risken för allvarliga sjukdomar som depression, diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

2012-11-16 18:32 CET The Synthetic Family Varslen duggar tätt i Sverige och på många företag är oron stor över vad som eventuellt kan komma att hända. Ryktesspridning och missnöje breder ut sig. Men, undersökningar visar att om mellancheferna får rätt verktyg och stöttar förändringen, kan motvind vändas till medvind.

2012-11-14 13:47 CET Alvesta kommun Från och med februari 2013 tillträder Thomas Andersson som ny förvaltningschef för Förvaltningen för barn & ungdom i Alvesta kommun.

400 präster utbildats till kyrkoherdar

2012-11-14 13:00 CET Svenska kyrkan Cirka 400 präster har genomgått en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Vid årsskiftet blir det obligatoriskt att ha den för att bli kyrkoherde i Svenska kyrkan. Av de cirka 400 präster som gått utbildningen är 53 procent kvinnor och 47 procent män. Svenska kyrkan har 885 kyrkoherdar, varav 238 kvinnor och 647 män.

2012-11-13 10:47 CET Conductive Våra ledarskapskurser kombinerar alltid teori med praktiska övningar för att ge dig de verktyg du behöver i ditt arbete – idag och imorgon. I alla våra chefs- och ledarskapskurser ingår kursbevis, självskattningsanalys samt förberedelse. Inför kursen får du svara på några frågor kring vilken roll du har, vilka utmaningar du ser och dina förväntningar på kursen.

2012-11-12 09:36 CET Hexanova Event Härmed har vi det stora nöjet att presentera de fem organisationer med personer, som är nominerade till priset 2012 års FastighetsÄgare!

2012-11-07 07:30 CET Hexanova Event Härmed har vi det stora nöjet att presentera de tio organisationer med personer, som är nominerade till priset Årets Fastighetsförvaltning 2012!

2012-10-30 08:13 CET Previa Nästan sex av tio anställda, 58 procent, är överviktiga. Bland män har hela 65 procent ett BMI över 25, medan motsvarande siffra för kvinnor är 45 procent. Det visar en ny undersökning från hälsoföretaget Previa.

2012-10-25 11:18 CEST Vision Takeoff Nu släpper författarna Marie Alani och Helena Timander e-boken ”Åtta sätt att bygga en starkare företagskultur” inför sin kommande bok ”Lycklig lönsamhet!”. I e-boken får läsarna en introduktion till vad företagskultur egentligen är och varför den är viktig. E-boken innehåller även en workshophandledning för att avkoda sin företagskultur inför en större förändring.