Pressmeddelanden

2012-09-17 16:48 CEST Cornerstone Under personalvetardagarna i Växjö den 12-13 september medverkade utbildningsföretaget Cornerstone för första gången. Under två dagar samlades runt 200 deltagare för att nätverka och träffa likasinnade, på plats från Cornerstone fanns Kristian Bodingh, Produktchef Softskills samt Per Malmberg, Affärsutvecklare Softskills.

2012-09-13 08:12 CEST Previa Nu skjuter förkylningarna i höjden och andelen anställda som sjukanmält sig har ökat kraftigt de senaste veckorna. Under förra veckan steg sjukanmälningstalet till 3,9 procent, enligt hälsoföretaget Previas statistik över sjukanmälningar.

2012-09-04 09:06 CEST Polystar Polystar fortsätter sin globala tillväxt och har idag över 100 kunder i 50 länder runtom i hela världen. För att ytterligare öka tillväxten förstärker nu Polystar sin ledningsgrupp med Erik Couture som Executive Vice President. Erik kommer direkt från tjänsten som VP Sales på Oracle, där han var stationerad i Montreal, Kanada.

Lunchseminarium: Finansiellt värdeskapande för chefer

2012-08-31 15:04 CEST Cornerstone Som chef förväntas Du idag – oavsett på vilken nivå Du befinner dig - förstå vilka faktorer i Ditt företag som skapar finansiella värden för företagets ägare. Det innebär sannolikt att Du måste kunna förstå och tolka ekonomisk relevant information. Under seminariet kommer vi berätta om hur denna utbildning syftar till att ge Dig som chef de rätta verktygen.

Frukostseminarium: Lär dig tala ledningens språk!

2012-08-31 14:44 CEST Cornerstone Vi trodde inte att det skulle gå att få bättre utvärderingarna än vi fick första året, men det gjorde det. Vi är övertygade om att en av huvudorsakerna till detta är att man under utbildningen skapar sin IT-affärsplan. Någonting som i allt större utsträckning är en förutsättning för en strukturerad affärsorienterad IT-funktion.

2012-08-28 09:47 CEST Tyréns Tyréns i Malmö har en ny avdelningschef på avdelningen Brand och Risk. Valet föll på Martin Borgström, med spetskunskap inom byggnadstekniskt brandskydd.

2012-08-10 08:17 CEST Previa Nu återvänder många till jobbet efter sommarledigheten. Enligt en kartläggning av hälsoföretaget Previa trivs hela 90 procent av de anställda i landet med sitt arbete. Bara en procent uppger att de inte trivs alls.

2012-07-17 06:00 CEST Think Solutions AB Under de senaste 11 åren har vi jobbat med många ledare, på många olika nivåer och i många organisationer runtom i världen. De mest effektiva ledare vi mött är de som inte känner sig hotade av andras utveckling, utan som ser det som sin uppgift att uppmuntra utveckling. Det är inte ovanligt att ledare känner sig hotade, men det finns all anledning att utforska fördelarna med andras utveckling.

2012-07-10 08:17 CEST Previa Drygt fyra av tio anställda, 44 procent, tänker sällan eller aldrig på jobbet under semestern. Det visar en ny undersökning från hälsoföretaget Previa. Att börja varva ner i tid kan vara nyckeln till en avkopplande semester.

Enormt intresse för Chefstestning i Almedalen

2012-07-04 10:04 CEST Mattias Lundberg På uppdrag av Saco erbjuder de legitimerade psykologerna Mattias Lundberg och Mattias Elg gratis chefstestning i Kårhuset Rindi. Intresset för att få genomföra testerna har varit enormt och köerna tilltestningen har stundtals varit långa.