Pressmeddelanden

2011-09-12 10:18 CEST Stockholm Business Region Klimatpakten är ett unikt nätverk för samarbete mellan företagare och Stockholms stad. Syftet är att med gemensamma krafter minska klimatpåverkan. I morgon tisdag arrangeras årets konferens, där Stockholms företagare bland annat får ge synpunkter på Stockholms stads nya miljöprogram.