Pressmeddelanden

2011-12-07 10:01 CET Atea Sverige AB (Sverige) Carl-Johan Hultenheim, idag marknadsdirektör på Atea Sverige, har valts att efterträda vd Lars Pettersson vid årsskiftet. Som tidigare meddelats går Lars Pettersson vidare till rollen som koncernchef för Bisnode under 2012.

2011-11-10 09:02 CET Atea Sverige AB (Sverige) I april nästa år går Lars Pettersson vidare till rollen som koncernchef för Bisnode. Vid årsskiftet blir vice vd Björn-Erik Karlsson tillförordnad vd för Atea Sverige. Atea kommer inom kort att påbörja processen att finna ny vd för den svenska verksamheten.

2011-06-01 09:26 CEST Atea Sverige AB Ateakoncernen siktar på att minska CO2-utsläppen med 25% per medarbetare från 2007 till 2015. I dagsläget har man nått 14,8% per medarbetare (2007-2010). ”Så här långt i linje med våra mål”, kommenterar koncernchefen Claus Hougesen.

2009-04-29 08:32 CEST Atea Sverige AB (Sverige) Ateakoncernen gör goda resultat under det första kvartalet, trots en vikande marknad. Koncernen ökar omsättningen med 8,7 % till 4 280 miljoner svenska kronor, redovisar en vinst EBITDA på drygt 111 miljoner svenska kronor och ökar sin marknadsandel. Atea Sverige ligger plant i intäkterna, ökar sin tjänsteomsättning med drygt 20 % och stärker sin marknadsposition.