Nyheter

IKAROS CLEANTECH SELLIHCA-KVALIFICERAT

2015-10-05 07:52 CEST Ikaros Cleantech AB Energibolagens eget kvalificeringssystem för leverantörer - Sellihca - tilldelas Ikaros Cleantech för produktkategorier inom miljöteknik, rengöring och smörjmedel.

IKAROS CLEANTECH: MILJÖSÄKERHET OCH BESPARINGAR I PAPPERSINDUSTRI

2015-10-01 14:53 CEST Ikaros Cleantech AB Under hårda besparingskrav hjälper Ikaros Cleantech kunder att både öka miljösäkerheten och samtidigt minska kostnader.

2015-09-02 11:05 CEST Deflamo AB Deflamo besvarar det pressmeddelande som IVL Svenska Miljöinstitutet skickade ut den 25 juni med anledning av den rapport man släppt efter deltagande i EU-programmet Inflame. Rapporten i sin helhet: "Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter". Bifogad som resurslänk.

IKAROS CLEANTECH: SPILLSKYDD I GRUVINDUSTRI

2015-06-03 10:58 CEST Ikaros Cleantech AB Ikaros Cleantech inför systematiskt spillskyddsarbete och miljösäkra produktalternativ i gruvor.

2014-08-01 15:36 CEST Cortus Energy AB

2014-05-27 17:37 CEST Cortus Energy AB

2014-05-16 09:55 CEST Cortus Energy AB

2014-05-16 09:40 CEST Cortus Energy AB

2014-05-09 15:13 CEST SVCA European Cleantech Forum är en årlig mötesplats för riskkapitalbranschen och 10-årsjubiléet kommer att hållas på Münchenbryggeriet i Stockholm den 19 – 21 maj.

2014-04-29 08:30 CEST Cortus Energy AB