Pressmeddelanden

REHACT tidigarelägger kvartalsrapport avseende tredje kvartalet 2013

REHACT tidigarelägger kvartalsrapport avseende tredje kvartalet 2013

2013-11-04 08:40 CET
Med anledning av listbytet och den förestående emissionen har styrelsen för REHACT besl...

Information om företrädesemissionen

2013-10-31 08:45 CET
REHACTs listbyte till NASDAQ OMX First North och den företrädesemission bolaget gör i s...

REHACT tecknar avtal med Haninge kommun

REHACT tecknar avtal med Haninge kommun

2013-10-25 16:04 CEST
Genom ett avtal med Haninge kommun får nu miljöteknikföretaget REHACT möjlighet att för...

REHACT AB fastställer avstämningsdag för sammanläggningen

2013-10-23 08:45 CEST
- Styrelsen har på sammanträde i direkt anslutning till extra bolagsstämma den 21 oktob...

Kommuniké från extra bolagsstämma i REHACT AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i REHACT AB

2013-10-22 08:45 CEST
Extra bolagsstämma har hållits i REHACT AB den 21 oktober. Stämman beslutade i enlighet...

Förstärkning av styrelsen i REHACT

2013-10-15 08:49 CEST
Ola Alterå, tidigare statssekreterare med ansvar för energifrågor, föreslås bli ny styr...

Komplettering av kallelse till extra bolagsstämma

2013-10-15 08:45 CEST
Aktieägarna i REHACT AB är sedan tidigare kallade till bolagsstämma den 21 oktober kl 1...

REHACT förbereder listbyte till NASDAQ OMX First North och genomför företrädesemission av aktier av serie B samt vederlagsfria teckningsoptioner

2013-09-20 08:41 CEST
Styrelsen i REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) avser att ansöka om upptagande ...

Nytt samarbetsavtal för innovativt byggande

2013-08-29 12:35 CEST
REHACT AB har tecknat samarbetsavtal med Ross arkitektur & design AB, en av Sverige...