Kontaktpersoner

Åsa Helldén Ruocco

Åsa Helldén Ruocco

2013-02-28 22:51 CET

Organisationer som är duktiga på att kommunicera tenderar att även ha bättre affärsresu...

Kjell Enhager

Kjell Enhager

2012-09-04 08:00 CEST

Kjell Enhager är coach till idrottsmän, näringslivet och kultursektorn och är en av Sve...

Mattias Strandberg

Mattias Strandberg

2011-12-14 18:32 CET

Mattias samarbetar med Leventa inom området Emotionell Intelligens och är certifierad p...

Kinga Lundblad

Kinga Lundblad

2007-10-18 10:52 CEST

Kingas bakgrund är både naturvetenskaplig och humanistisk och kompletteras med kommunik...