Dokument

2010-05-26 08:58 CEST Innoventus Project AB

PR Urotech svenska

2010-05-26 08:57 CEST Innoventus Project AB

Livsvetenskaper - Världens viktigaste vetenskap!

2009-06-12 10:11 CEST SwedenBIO Läs Metros bilaga publicerat i samband med SwedenBIOs årsmöte den 27 maj. Läs om världens viktigaste vetenskap - Life Science!

SwedenBIOs svar på betänkande av företagsfinansieringsutredningen.

2009-03-18 11:30 CET SwedenBIO SwedenBIOs Finance Working Group har svarat på betänkandet Innovationer och företagande – Sveriges framtid från Näringsdepartementet Enheten för forskning, innovation och näringsutveckling. SwedenBIO tror att betänkandet är ett bra steg för ökad tydlighet och ett mer övergripande och sammanhängande statligt företags- finansieringssytem.

Life Science Company Funding Opportunities – Overview of the National & EU Programmes

2009-02-24 14:00 CET SwedenBIO Welcome to Life Science company funding seminars in Umeå and Lund in collaboration with VINNOVA, Biotech Umeå, Medicon Valley Alliance and Ideon! Grasp the chance to be guided at no-cost by experts on how to find financing from national and EU programmes! In Umeå: March 25th From 11.30 (incl. free lunch) until 17.00. In Lund: April 2nd From 11.30 (incl. free lunch) until 17.00.

2009-01-22 16:11 CET SwedenBIO Vad planerar SwedenBIO för 2009? Läs det senaste medlemsbrevet från SwedenBIOs VD Mats Berggren!