Pressmeddelanden

Nobina organiserar för ökad effektivitet och tydligare affärsfokus

2010-02-17 16:10 CET
Nobinakoncernen skapar från den 1 mars en ny organisation för att få tydligare affärsfo...

Nobina redovisar fortsatta resultatförbättringar

2009-12-21 16:00 CET
Nobina AB, Nordens största aktör inom persontransport med buss, redovisar ett positivt ...

Nobina reports continued improvement of earnings

2009-12-21 15:56 CET
Nobina AB, the largest provider of public bus transports in the Nordic countries, repor...

Nobina AB Q3 2009 Results

2009-12-14 16:03 CET
Nobina AB will announce it´s quarterly report Q3 results on the 21 of December 2009.

Nobina to initiate process for future ownership change

2009-12-02 12:05 CET
The Board of Directors of Nobina AB (under name change from Concordia Bus AB*) has dec...

Nobina inleder process för framtida ägarförändring

2009-12-02 12:05 CET
Styrelsen för Nobina AB (under namnändring från Concordia Bus AB*) har fattat beslut o...

Concordia Bus byter namn till Nobina

2009-11-02 13:10 CET
Nordens största persontransportkoncern Concordia Bus byter namn till Nobina. I Sverige ...

Concordia Bus changes its name to Nobina

2009-11-02 13:10 CET
Concordia Bus Group, the largest public transport Group in the Nordic region, is as of ...

Concordia Bus reports continued improvement of earnings

2009-09-24 13:05 CEST
Concordia Bus AB, the largest provider of public transport in the Nordic countries, rep...

Concordia Bus redovisar fortsatta resultatförbättringar

2009-09-24 13:04 CEST
Concordia Bus AB, Nordens största aktör inom kollektivtrafik, redovisar ett positivt rö...