Pressmeddelanden

2015-08-03 15:19 CEST NÄRA AB personlig assistans NÄRAS VD Anders kommer att vara en av talarna tillsammans med NÄRAs marknadschef Roy vid chefsdagarna 22-23 september. Mer info finner du här>

2013-06-27 14:39 CEST Conductive Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen har du en viktig roll och ett stort ansvar över att de beslut du fattar är kvalitets- och rättssäkra. Du får verktygen du behöver för att utvecklas i din roll som biståndsbedömare och säkerställa att du bidrar till en bättre omsorg för de äldre.

2013-06-27 08:25 CEST Conductive Med begränsade resurser inom vården ställs det höga krav på att du fördelar rätt för att uppnå maximal kvalitet per satsad vårdkrona. Du måste vara medveten om vilka faktorer som driver din verksamhet samt ha verktyg för att kartlägga negativa avvikelser. Under denna konferens får du möjlighet att hämta praktisk kunskap från landstingen som hittat goda lösningar i den komplexa vårdstyrningen.

2013-06-25 14:50 CEST Conductive Din yrkesroll ställer höga krav på aktuell kompetens inom ett antal områden så som redovisningsfrågor, facility management, organisationsutveckling och energieffektivisering. Här får du chansen att uppdatera dina kunskaper genom att lyssna till Sveriges främsta på sina respektive områden.

2013-06-19 10:09 CEST Conductive Att sätta rätt priser och sedan motivera dem internt upplevs ofta som en svår utmaning. Lyssna till praktikfallen som har lyckats skapa en internprismodell som ger önskade effekter och resultat. Genomtänkta internpriser i offentlig sektor är ett verktyg för att öka kvaliteten och kostnadsmedvetenheten internt, samtidigt som resursutnyttjandet minskar.

2013-06-12 15:37 CEST Conductive Rätt arbetssätt kan skapa en daglig verksamhet där aktiviteterna inom verksamheten är av meningsfull karaktär, samtidigt som du skapar förutsättningar för så många som möjligt att komma ut till en betald anställning. Är det möjligt?

2013-06-04 15:21 CEST Conductive När det gäller kommunal verksamhetsstyrning möter du ett gäng utmaningar. Att på ett smidigt och lättillgängligt sätt kunna mäta hur dina verksamheter mår berör hela kommunen. Ett beslutsstödsystem kan underlätta både styrning och samordning men hur ska du gå till väga för att maximera nyttan av systemet? Lyssna till kommunerna som lyckats optimera sin verksamhetsstyrning!

2013-05-24 15:52 CEST Conductive Efterfrågan på LSS-insatser ökar vilket kräver effektiva lösningar för att strukturerat hantera LSS-behovet. Därför har vi nu tagit ett större grepp och utvidgat evenemanget för att du ska få de verktyg du behöver för att ta din verksamhet framåt. Under dessa två dagar erbjuder vi helt nya talare, spännande praktikfall och parallella spår för att du ska kunna skräddarsy din utbildning.

2013-05-21 14:52 CEST Conductive Vad kommer att hända i framtiden för dig som arbetar som MAS och MAR? I många kommuner har man nu tagit över ansvaret för hemsjukvården, och i andra står man precis inför detta. Övertagandet kräver bättre samverkansformer mellan hemsjukvård, primärvården och sjukhusen. Detta är lättare sagt än gjort. På konferensen har vi flera exempel på hur du kan lyckas med detta.

2013-05-13 14:38 CEST Conductive På konferensen får du lära dig vilka nyckeltal som visar er affärsnytta, och hur du använder dem. Du får en unik möjlighet att ta del av hur framgångsrika företag använder nyckeltal och mätmetoder för att ta sin FoU från nuläge till drömläge.