Kontaktpersoner

Amelia Andersdotter

Piratpartiet Amelia Andersdotter är Europaparlamentariker för Piratpartiet. Hon är baserad i Bryssel. I Europaparlamentet är hon full ledamot i industriutskottet, där hon sysslar främst med frågor som rör telekommunikationsindustrin och den digitala marknaden. Hon är också suppleant i utskotten för internationell handel och budgetkontroll, där hon jobbar med unionens externa handelsrelationer och...