Pressmeddelanden

Namnbyte signalerar ökat skandinaviskt fokus

2011-12-16 14:30 CET StroedeRalton StroedeRaltons systerbolag i Danmark, Lettershop Mailservice A/S byter namn till StroedeRalton A/S. Men det är inte hela historien. Som ett led i en större nordisk strategi samlar InterMail A/S sina två bolag under samma namn för att kunna erbjuda företag i norden totallösningar för kundkommunikation. Samtidigt ökar man sitt fokus på det digitala området.

BT Advise erbjuder en ny global kunskapsplattform

2011-12-16 10:00 CET BT Nordics BT har bildat BT Advise, som sammanför experter inom konsulting, systemintegration och managerade tjänster i ett gemensamt team och namn. BT:s kunder kommer att kunna dra nytta av 4 500 kompetenta specialister som tillämpar branschledande arbetsprocesser på ett än mer likriktad sätt. BT Advise stärks ytterligare genom BT:s anställningsprogram som anpassas till de avtal som tecknas med nya kunder.

Bisnode stärker kärnverksamheten i Norden

2011-12-08 16:00 CET Bisnode Bisnode följer sin strategi att renodla och fokusera på kärnverksamheten. Marknadspositionen i Danmark stärks genom förvärv av 51 procent av aktierna i InfoDirekt AS, en ledande leverantör av tjänster för konsumentmarknadsföring. I Norge har Bisnode tecknat avtal om avyttring av en verksamhetsdel inom Lundalogik som inte ingår i företagets kärnverksamhet.

2011-12-06 16:27 CET Infocube AB Under november arrangerade Infocube företagets årliga kundarrangemang Connexion. I Göteborg, Stockholm, Malmö och Jönköping kom ca 250 personer för att under en eftermiddag ta del av nyheter som bl a ryms inom Infocubes affärssystemkoncept Infocube Complete. På plats fanns representanter från Infocubes leverantörer Jeeves, Microsoft och QlikView.

2011-11-29 20:40 CET Kundo Kundtjänst och kunddialog på Facebook har börjat bli en självklarhet för många företag och organisationer. Som en del i strategin att förenkla och effektivisera kundtjänst i flera sociala kanaler lanserar Kundo idag en applikation för företags Facebooksidor.

2011-11-18 11:01 CET SWEDMA SWEDMA och riksdagsledamoten Staffan Anger (M) bjöd in valda delar av den svenska företags- och myndighetsvärlden för en diskussion av de nya förhållandena för SPAR, Statens personadressregister. SWEDMA menar att man efter genomförd konferens står varandra närmare och att man i omvärlden börjat få gehör för sina synpunkter.

2011-10-19 13:26 CEST Kundo Som första svenska bank lanserar idag ICA Banken social kundservice via Kundo. I ett öppet forum kan besökare ställa frågor, lämna förslag, rapportera problem och ge beröm.

SAS väljer StroedeRalton!

2011-10-07 14:50 CEST StroedeRalton SAS har gett StroedeRalton i uppdrag att hantera kommunikation till EuroBonusmedlemmarna. I samband med att SAS utvecklar sitt EuroBonusprogram har man valt en ny leverantör. Valet föll på StroedeRalton, tog hem affären i hård konkurrens från stora svenska och utländska företag. StroedeRalton ska hantera kommunikation för SAS lojalitetsprogram EuroBonus till över 3 milj medlemmar globalt.

2011-09-27 10:00 CEST Cinteros AB

2011-09-20 13:40 CEST ProQure | Entrémattor & Mattservice ProQure | Entremattor & Mattservice. Bra avslut för sommarperioden. Både omsättning och kundstock ökar. Läs även inlägg på ProQure | http://proqure.se/sv/lar-kanna-oss/nyheter/99-proqure-fortsatter-den-positiva-utvecklingen _________________