Pressmeddelanden

Webb- och Appstudenter blir entreprenörer!

2012-10-22 06:43 CEST
Från och med nu kommer alla webb- och appstudenterna på Malmö Yrkeshögskola även få kun...

Öppna yrkeshögskolan för alla!

2012-10-02 11:28 CEST
I takt med att yrkeslivet ställer allt högre krav på utbildning och kompetens hos de an...