Nyheter

Niclas Möller i samtal med våra vänner från Sydafrika

2014-12-11 09:29 CET Harrys

En pepparkaka som mättar fler

2014-12-09 14:05 CET Sodexo AB Inför jul gör Sodexomedarbetare runt om i landet en rad insatser för att hjälpa människor i utsatthet. Bland annat säljs ”En extra snäll pepparkaka” för tredje året i rad på många av företagets enheter. Intäkterna går oavkortat till Sveriges Stadsmissioner inom Sodexos globala projekt Stop Hunger. Sodexo dubblerar dessutom intäkterna och skänker motsvarande belopp till stadsmissionerna.

2014-12-02 12:47 CET Johanneberg Science Park Det handlar om att framtidssäkra affärsmodeller inom ett unikt program. Affärer testas mot skräddarsydda framtidsscenarier och med stöd från specialister får företaget hjälp att göra affärsmodellen robust och hållbar.

Delete utmanar ebola - #deleteEbola

2014-11-25 10:33 CET Delete Sweden AB Tillsammans kan vi göra skillnad! I år skänker vi pengar till kampen mot Ebola. Samtidigt hoppas vi kunna uppmuntra andra företag och samarbetspartners att göra detsamma.

Prisat projekt mot sexhandel

2014-11-03 11:36 CET Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Projektet Rätt riktning – etiska riktlinjer mot sexhandel, har tilldelats Brås pris för bästa brottsförebyggande projekt mot människohandel. Projektet verkar för att företag ska införa etiska riktlinjer mot sexköp för sina anställda, som en del av sitt CSR-arbete. Detta eftersom 80 procent av svenskars sexköp sker utomlands och en tredjedel av alla sexköp sker i samband med tjänsteresa utomlands.

- "Företagen måste ta ett ansvar"

2014-10-13 07:21 CEST SSG Standard Solutions Group AB 21-åriga Julie Ross från Boston, USA, hade aldrig varit utanför Nordamerika innan hon tog chansen att vara trainee på SSG i Sundsvall. Nu ska hon tillbringa tre månader i Sverige och se hur SSG Registrerad Leverantör kan kopplas mot CSR. - Företagen måste ta ett ansvar och se vilken påverkan de har när det kommer till miljö och hållbarhet och försöka minska den, säger Julie Ross.

Grand Hôtel - första hotellet i Norden med sopsug

2014-10-09 10:37 CEST Grand Hôtel Grand Hôtel har anslutit sig till den sopsug med tillhörande komprimator som finns att tillgå under kajen utanför hotellet. Den nya sophanteringen gör att Grand Hôtel får ett miljövänligare system för avfall och en enklare logistik kring hantering av sopor.

NÄRA utvecklar sitt arbete för en bättre värld.

2014-09-24 08:55 CEST NÄRA AB personlig assistans NÄRA fortsätter sin satsning mot en bättre värld, lokalt och internationellt. För oss handlar det om att se helheten säger Marknadsansvarige Roy Jeppsson på NÄRA. Vi vill göra skillnad på lokal nivå och internationell nivå. Vare sig det handlar om att öka tillgängligheten i samhället eller att skapa förutsättningar för en by i Kenya. Det ena utesluter inte det andra.

Rikshem är bäst på att anställa sommarjobbare!

2014-09-18 09:57 CEST Rikshem Rikshem är det företag i branschen som är bäst på att anställa sommarjobbare. Det visar Framtidsindex, en undersökning om framtida bemanningsutsikter, som genomförts av Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Fastighetsnytt.

2014-09-11 10:50 CEST Sodexo AB Sodexo tas upp som bra exempel i Visitas bok ”Spela roll! Vägen till en hållbar svensk besöksnäring”, som lanseras den 24 september. Visita är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den svenska besöksnäringen. I Visitas nya bok lyfts goda exempel fram för att visa att hållbarhetsarbete är lönsamt, enkelt och nyckeln till en långsiktigt framgångsrik bransch.