Nyheter

Steg för steg mot ökad hållbarhet!

2015-10-05 10:58 CEST The Wineagency Vi på The Wineagency arbetar löpande och målmedvetet med hållbarhetsfrågor som ryms inom begreppet långsiktig hållbarhet – miljö, ekonomi och socialt ansvar. Även om alla våra viner inte är ekologiskt certifierade gör vi mycket för att de produkter vi arbetar med ska vara så hållbara som möjligt - det är viktigt för oss.

Sodexos hållbarhetsrankning i topp för 11:e året i rad

2015-09-30 10:13 CEST Sodexo AB Under flera år har Sodexo tagit emot utmärkelser för insatser och utveckling inom hållbarhet. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) är ett globalt index för uppföljning av finansiella resultat hos världens ledande hållbarhetsdrivna företag. Indexet bygger på analyser av ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer hos företagen och Sodexo har nu topprankats som ”Industry Leader” för elfte året.

Atria Foodservice stödjer Bris i ny kampanj

2015-09-29 09:00 CEST Atria Scandinavia Kampanjen innebär att för varje kilo produkt som skolorna köper in av ett utvalt sortiment av Foodservices säljare skänks 50 öre till Bris.

2015-09-28 15:26 CEST LPS Club The study named "Project ROI: Defining the Competitive and Financial Advantages of CSR" completed in 2015, shows the return of well performed sustainability programmes. In such companies, for example, market value increased by 4-6%, sales increased up to 20%, and employee turnover rate reduced by 25-50%.

Antura stöttar Barncancerfonden, World Childhood Foundation och Cancerfonden under 2015

2015-09-11 08:38 CEST Antura AB Utifrån våra medarbetares val kommer Antura att stötta Barncancerfonden, World Childhood Foundation och Cancerfonden genom att skänka 10 000 kr till varje organisation.

CSR - Företagsansvar i förändring

2015-09-07 10:59 CEST Liber AB Boken ger en översikt inom CSR och fungerar som underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället.

2015-08-25 09:59 CEST Amnesty International, svenska sektionen Det saknas konkreta och tydliga åtgärder i regeringens nya handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Det konstaterar en rad svenska bistånds- och människorättsorganisationer.

Promenaden som räddar liv

2015-08-20 13:37 CEST Select Wellness AB ​I Rädda Barnens stegtävling tävlar arbetsplatser runt om i Sverige om att ta flest antal steg under fyra veckor. Ett enkelt sätt att öka motivationen till vardagsmotion och göra en teamstärkande aktivitet tillsammans med kollegorna. Dessutom gör varje deltagare en insats för världens barn, då 50 kr per deltagare går direkt till Rädda Barnens globala hälsoprojekt EveryOne.

Sodexo vill minska sina koldioxidutsläpp med en tredjedel

2015-06-16 06:57 CEST Sodexo AB Under fem år har Sodexo samarbetat med Världsnaturfonden WWF för att utveckla en branschledande metod för beräkning av hela koncernens totala koldioxidutsläpp. Nu sätter Sodexo upp mål för att minska sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp med en tredjedel fram till 2020. Detta ska uppnås bland annat genom att alla delar av leverantörskedjan engageras.

Företag måste börja att omklassificera sina kemiska produkter

2015-06-11 11:53 CEST Goodpoint AB Den förste juni 2015 trädde CLP ikraft vilket innebär att företag måste märka och klassificera om sina produkter enligt den nya lagstiftningen EG nr 1272/2008 .