Nyheter

Sodexo vill minska sina koldioxidutsläpp med en tredjedel

2015-06-16 06:57 CEST Sodexo AB Under fem år har Sodexo samarbetat med Världsnaturfonden WWF för att utveckla en branschledande metod för beräkning av hela koncernens totala koldioxidutsläpp. Nu sätter Sodexo upp mål för att minska sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp med en tredjedel fram till 2020. Detta ska uppnås bland annat genom att alla delar av leverantörskedjan engageras.

Företag måste börja att omklassificera sina kemiska produkter

2015-06-11 11:53 CEST Goodpoint AB Den förste juni 2015 trädde CLP ikraft vilket innebär att företag måste märka och klassificera om sina produkter enligt den nya lagstiftningen EG nr 1272/2008 .

Social Innovation Summit – Anmäl dig nu!

2015-06-10 08:00 CEST Mötesplats Social Innovation Nu går det att anmäla sig till att delta i Sveriges nya, årliga mötesplats för social innovation. Ett särskilt Early-Bird erbjudande gäller för den som anmäler sig tidigt. Konferensen äger rum i Malmö 24-25 november och vänder sig till dig som får social innovation att hända.

Corporate Social Responsibility and Activity Report 2014

2015-06-03 09:29 CEST Altran Scandinavia 2014 års upplaga av Altrans Corporate Social Responsibility and Activity Report har nu kommit ut. Här hittar du rapporten som belyser förra årets viktigaste insatser. Hör av dig om du är intresserad av att veta mer!

Hälsa och CSR på arbetsplatsen – en win-win

2015-06-02 14:25 CEST Select Wellness AB ​Vårens stora upplaga av Rädda Barnens stegtävling är nu avslutad. Runt om i Sverige har över 2500 personer fördelade på över 140 företag valt bort hissen, bilen och bussen för att istället promenera. Förutom att deltagarna har gått för sin egen hälsa har även varje persons deltagande bidragit till en summa på drygt 125 000 kr till Rädda Barnens globala hälsoprojekt EveryOne.

Malmö Aviations tidning GRIP skriver om vårt CSR-arbete

2015-05-21 14:06 CEST System Verification Det är med glädje vi kan berätta att Malmö Aviations ombordtidning GRIP valt att uppmärksamma vårt CSR-arbete i en lång artikel.

Helårsrapport Hand in  Hand

2015-05-15 10:20 CEST Bergsäker AB För oss på Bergsäker är det självklart att vi som företag ska ta vårt ansvar och måna om allt från våra anställda till vår omgivning och omvärld. Vi har därför sedan årsskiftet 2013-2014 varit engagerade i ett projekt med organisationen Hand in Hand. Arbetet i byn Paramesvaramangalam har nu pågått i 12 månader och vi har hittills uppnått goda resultat.

Barclays kan bli första arbetsgivare att betala levnadslön globalt

2015-04-28 16:04 CEST Finansförbundet Banken Barclay har åtagit sig att betala levnadslön till sin personal i Storbritannien och är nu också beredda att diskutera möjligheten till ett globalt initiativ som omfattar alla anställda. Frågan drivs i samarbete med UNI, Union Network International, där Finansförbundet är medlem

Alvikscoachen tilldelas KFUM Stockholm Gotlands ungdomsstipendium

2015-04-01 15:34 CEST Alvik Basket Jerry Hugoson coach för Alvik Basket Hu16 och Alviks POA har tilldelats KFUM Stockholm Gotlands ungdomsstipendium. – Alla i Alvik, alla basketmänniskor i Sverige och alla människor överlag ska känna sig trygga. Jag vill dra mitt strå till stacken, säger Jerry Hugoson.

Orklas Hållbarhetsrapport 2014

2015-03-31 13:05 CEST Orkla Foods Sverige ​Nu offentliggörs Orklakoncernens hållbarhetsrapport för 2014. Koncernchef Peter Rusicka kommenterar rapporten och uppnådda framgångar för koncernen, liksom morgondagens utmaningar.