Pressmeddelanden

Swerea IVF certifierar hållbar produktion

2014-10-21 08:09 CEST Swerea Genom Swerea IVF har Segers Fabriker AB certifierat sin produktion enligt STeP. I och med detta blir de först ut i Sverige med certifieringen. Oeko-Tex® STeP står för ”Sustainable Textile Production” och innebär hållbar produktion avseende miljöpåverkan, kvalitet och arbetsplatsförhållanden.

2014-10-20 13:39 CEST Mattecentrum Nu på lördag är det dags för höstens högskoleprov, och Mattecentrum välkomnar alla som vill och behöver till att fräscha upp sina kunskaper inför provet. Att få erbjuda gratis hjälp i Mattecentrums räknestugor och på Matteboken.se är vårt bidrag till ett stärkt kunskapsbaserat samhälle.

2014-10-20 11:50 CEST Mattecentrum Karolina Lisslö efterträder Hannah Pettersson som sedan 2012 varit generalsekreterare i den ideella föreningen som tillhandahåller gratis läxhjälp inom matematik.

Utmärkelse till Barista i Hållbart Ledarskap

2014-10-20 07:35 CEST Barista Fair Trade Coffee NMC - Nätverket för Hållbart Näringsliv (f.d. Näringslivets Miljöchefer) delade vid sitt 20-årsjubileum ut en extra utmärkelse i form av ett Hedersomnämnande till Baristas grundare "för sitt mod och engagemang". - När juryn sa att anledningen till det nyinstiftade extrapriset skapades var att de kände att hjärtat klappade så för Barista att de bara måste få ett pris, då kändes det häftigt,

System Verification satsar socialt – blir sponsor åt FC Rosengård

2014-10-14 09:12 CEST System Verification System Verification fortsätter att stärka sitt sociala engagemang genom att bli sponsor åt fotbollsklubben FC Rosengård. Klubben kombinerar elitsatsning med socialt ansvarstagande både lokalt och utomlands. ”Vi delar samma vilja att förändra och göra skillnad”, säger Hamdija Jusufagic, vd för System Verification.

2014-10-09 09:24 CEST Ricoh Sverige AB Ricoh-medarbetare samlar in pengar till välgörande ändamål via Ricoh imagine change Challenge Programme som är ett nytt CSR-projekt, där den första av flera utmaningar är ett 11 dagars långt cykellopp från London till Barcelona, nästan 1 500 km.

2014 Creating Shared Value Global Forum – 9 oktober - Förändring av företagens roll i samhället

2014-10-08 11:31 CEST Nestlé Sverige Följ Nestlés Creating Shared Value Forum live. Forumet anordnas tillsammans med FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD) och är utformad för att stimulera till idéer kring företagens roll i samhället och hur regeringar över hela världen kan samabeta med det civila samhället och den privata sektorn för en hållbar utveckling och hur man skapar värde längs hela värdekedjan.

2014-10-07 06:00 CEST Make Tea & Friends Make Tea & Friends startades i oktober 2014 och är specialiserade på att hjälpa företag att förverkliga sina CSR-projekt och att matcha ihop dem med mottagare som harmonierar med företagets varumärke och affärsmål. Företaget erbjuder allt från rådgivning och genomförande av events och volontärveckor till att ta hand om extern kommunikation, interninformation och uppföljning.

En episk julgåva

2014-10-07 04:00 CEST Hungerprojektet Nu lanserar Hungerprojektet årets julkampanj för företag! I år går din julgåva till epicenterstrategin, som är Hungerprojektets metod för att avskaffa hunger och fattigdom på den afrikanska landsbygden. Målet är samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån.

2014-10-03 08:30 CEST Fiber Optic Valley Den 6 oktober träffas femton personer från Högskolan i Gävle, Fiber Optic Valley, Acreo Swedish ICT och Hydraulikklustret för en gemensam workshop kring hållbara affärsrelationer och innovationsdrivna kluster och nätverk. Workshopen är en fortsättning på de diskussioner som förts kring forskning och samverkan. Mötet börjar med lunch på Fiber Optic Valley kl. 12.00 och fortsätter sedan hos Acreo.