Pressmeddelanden

​Elite Hotels får vind i seglen med egna vindkraftverk

2015-02-09 16:50 CET Elite Hotels Elite Hotels har tagit nästa steg i sitt hållbarhetsarbete, för att bidra till ett bättre Sverige. Med två egna vindkraftverk kommer Elite Hotels att generera el till sina 30 hotell, från Malmö i söder till Kiruna i norr.

2015-02-09 09:45 CET ECPAT Sverige Inför Safer Internet Day den 10 februari lanseras ett nytt sätt att rapportera misstänkt barnsexhandel till ECPAT Hotline direkt via en smartphone. ECPAT Sveriges samarbete med Telenor är ett bidrag till EU-kommissionens och IT-och telekombranschens gemensamma arbete för ett tryggare internet för barn och unga.

Scandic tar ansvar för gästernas hälsa – installerar hjärtstartare på alla hotell

2015-02-06 07:55 CET Scandic Hotels Plötsligt hjärtstopp tar varje dag i snitt 20 liv och är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Att en hjärtstartare finns i närheten kan vara livsavgörande. Därför har Scandic installerat hjärtstartare på samtliga svenska hotell och utbildat personal i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Nu får alla kedjans hotell hjärtstartare.

INDISKAs kunder Rundar Upp för ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien

2015-02-05 13:10 CET INDISKA

3 av 4 är positiva till återanvändning av möbler och inredning på arbetsplatsen

2015-02-05 07:56 CET Input interiör 77 % av allmänheten är positiva till återanvändning av möbler och inredning på arbetsplatsen. Det visar en opinionsundersökning kring hållbar inredning och återbruk, genomförd av Novus. ”Attityden hos allmänheten är tydlig. Vi kan inte slita och slänga, byta ut och kasta inredning som om det inte fanns någon morgondag”, menar Mille Milehem på Input interiör.

2015-02-04 14:29 CET Big Easy Self Storage AB Återvinningskonceptet Big Easy ReGive har varit väldigt populärt sedan starten i Januari.

Mat- och dryckesföretag går samman för att möta globala vattenutmaningar

2015-02-04 11:23 CET Nestlé Sverige Med klimatförändringar, ökande industriell aktivitet och befolkningstryck står den globala matindustrin inför stora risker, både vad gäller tillgång till vatten och god vattenkvalitet. Därför startas nu ett nytt nätverk med svenska mat- och dryckesföretag som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt, i leverantörsledet och i den egna produktionen. Nätverket leds av Swedish Water House

2015-02-02 13:38 CET Uppsala kommun Just nu pågår ett unikt projekt i Uppsala, där 13 organisationer tillsammans arbetar för att underlätta för sina medarbetare att resa mer hållbart. Under januari gick startskottet för de aktiviteter som ska få medarbetarna att vilja cykla, gå och åka mer kollektivt, till och från arbetet och i tjänsten. Projektet genomförs inom ramen för Uppsala klimatprotokoll.

Rikshem erbjuder sommarjobb till 155 ungdomar

2015-02-02 08:00 CET Rikshem I år välkomnar Rikshem 155 ungdomar i åldern 16-19 som bor Rikshems fastigheter att sommarjobba. Rikshems sommarjobbsplatser har ökat för varje år sedan starten 2011.

Nestlé söker kandidater till CSV pris

2015-01-30 17:00 CET Nestlé Sverige Nestlé söker person, företag eller organisation som tagit fram ett innovativt hållbarhetsprojekt med fokus på Nutrition, Vatten eller Jordbruksutveckling. Projektet ska kunna appliceras inom andra områden eller länder. Företaget kommer att satsa såväl finansiellt som med tekniska resurser till vinnarna i syfte att hjälpa dem bli större och att uppnå social och ekonomisk hållbarhet.