Pressmeddelanden

Whistleblowing Centre – hjälper företag att upptäcka och motarbeta korruption

2013-07-10 06:30 CEST Whistleblowing Centre Det råder idag okunskap om rättsläget kring whistleblowing. Därför är ofta skyddet för visslaren lågt, vilket leder till att medarbetare förblir tysta. I dag sköter många företag sin whistleblowing genom interna e-post system.

Aspholmen Fastigheter får 30 000 hyresgäster till  Kopparlunden, Västerås

2013-07-09 17:22 CEST Bee Urban Tisdag den 9 juli slår den nya kontorsbyggnaden upp sina dörrar under ledning av Aspholmen fastigheter i Västerås i samarbete med Bee Urban. Och det är inte vilka hyresgäster som helst vi pratar om, utan det är livs levande honungskonsulter som ska flytta in i de anrika kvarteren. Förutom honungsproduktion ska de hjälpa till att pollinera sitt närområde för att främja biologisk mångfald.

Ny Fabrik öppnar i Kopparlunden, Västerås

2013-07-08 10:44 CEST Bee Urban Tisdag den 9 juli slår den nya fabriken upp sina dörrar under ledning av Aspholmen fastigeter i Västerås i samarbete med Bee Urban. Och det är inte vilken fabrik som helst vi pratar om, utan det är en livs levande honungsfabrik som ska flytta in i de anrika kvarteren. Förutom honungsproduktion ska de hjälpa till att pollinera sitt närområde för att främja biologisk mångfald.

BeeUrban tilldelades Primes "Årets samhällsbyggarinitiativ 2013"

2013-07-06 17:45 CEST Bee Urban Bee Urban, som upplåter fadderskap av bikupor till företag i storstadsmiljö, tilldelades igår Primes utmärkelse "Årets samhällsbyggarinitiativ", i Almedalen. Utmärkelsen syftar till att belöna initiativ som bäst visar på organisations ambition att i sin verksamhet på ett nyskapande sätt förena samhälls- och affärsidéer för att på så sätt bidra positivt till samhällets utveckling.

Bee Urban i Almedalen

2013-07-03 16:45 CEST Bee Urban Bee Urban uppmärksammas idag i media både hos DN och Jordbruksaktuellt. Företaget befinner sig i Almedalen under politikerveckan och har under veckans första hälft deltagit på Hjärna Hjärta Cash, och CSES events om socialt entreprenörskap och kommer under kvällen att delta på dagens event hos Future Perfect på Café Kärlek kl 20.00.

2013-07-01 15:47 CEST Coca-Cola Sverige Under årets politikervecka i Almedalen kommer ungdomar från idrottsrörelsen att städa Kallissstranden i Visby varje dag. Förra året samlades 350 kilo skräp in på stranden. Även Norderstrand, Gustafsvik, Snäckviken, Fridhem och stranden vid Kneippbyn kommer att städas. Bakom initiativet står Coca-Cola Sverige och Städa Sverige – Idrottens miljöorganisationen.

Finanskoalitionen i Almedalen: Nya utmaningar i kampen mot barnpornografi

2013-07-01 12:48 CEST ECPAT Sverige

2013-07-01 12:30 CEST Respect Sustainable Business Sverige har satt upp ambitiösa miljömål – 2030 ska vi ha en fossilfri fordonsflotta. Solelia och Respect inleder nu ett samarbete i syfte att hjälpa Sveriges kommuner att arbeta mot en vision om nollutsläpp.

2013-07-01 12:15 CEST Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är på plats under Almedalen i Visby 2-4 juli. Den 3 juli medverkar vi i två seminarier om AP-fondernas investeringar, svenska företags investeringar och sociala ansvar, mänskliga rättigheter och miljö i Latinamerika.

2013-06-28 13:12 CEST Social Venture Network Sweden Science Park, Strandgatan 1, Visby, 4 juli, 2013, 14:00 Hur be­hö­ver fö­re­tag an­pas­sa sig till sär­in­tres­sen – och hur kan mång­fald för­bätt­ra fö­re­tag? Vil­ken bru­ka­ran­pass­ning finns, och hur kan en ökad till­gäng­lig­het gyn­na fö­re­ta­gan­de?